ลงขายด้วยแนวคิด “ครึ่งชีวิตสะสม… ครึ่งชีวิตสะสาง”

คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ Co-Founder บริษัท CEO Agrifood Limited จะมาเล่าให้ฟังถึงแนวคิดในการส่งต่อของที่ไม่ใช้ ทำให้มีความสุขมาจนถึงวันนี้

ถ้าคุณมีของที่อยากสะสาง… ลงขายเลย

bt-sell