การจับคู่ชุดสีสุภาพ ในกรณีไม่มีเสื้อดำ หรือเสื้อดำหมด

จับคู่ชุดสีสุภาพหากไม่มีเสื้อดำ

แต่งกายในชุดสีสุภาพให้ดูเข้ากันได้ง่ายๆ ในกรณีไม่มีเสื้อดำ
โดยใส่ท่อนบนเป็นสีอ่อนและท่อนล่างเป็นสีเข้ม

BG

สีที่เหมาะกับการใส่ท่อนบน

1

สีที่เหมาะกับการใส่ท่อนล่าง :

2

 

หากอยากหาซื้อชุดสีสุภาพหรือต้องการลงขาย ทำได้ที่นี่

kaidee bt