ลงขายด้วยแนวคิด “ครึ่งชีวิตสะสม… ครึ่งชีวิตสะสาง”

August 21st, 2017
ลงขายด้วยแนวคิด “ครึ่งชีวิตสะสม… ครึ่งชีวิตสะสาง”

news-feed-pita

ลงขายด้วยแนวคิด “ครึ่งชีวิตสะสม… ครึ่งชีวิตสะสาง”

คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ Co-Founder บริษัท CEO Agrifood Limited จะมาเล่าให้ฟังถึงแนวคิดในการส่งต่อของที่ไม่ใช้ ทำให้มีความสุขมาจนถึงวันนี้

ถ้าคุณมีของที่อยากสะสาง… ลงขายเลย

ลงขาย


teamkaidee

teamkaidee

Admin