รู้เท่าทัน…โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เป็นโรคหนึ่งซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเรา เหมือนกับโรคทางกายอื่นๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่เป็นนั้นจะเป็นคนอ่อนแอ ล้มเหลว หรือไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นได้โดยมีสาเหตุ เช่น การสูญเสีย การหย่าร้าง ความผิดหวัง และเกิดได้เองโดยไม่มีสาเหตุใดๆ ซึ่งในปัจจุบันโรคนี้สามารถรักษาหายได้ด้วยการใช้ยา การรักษาทางจิตใจ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

“ซึมเศร้า” ทางการแพทย์ หรือ Clinical depression หมายถึง ภาวะซึมเศร้าที่มีมากกว่าอารมณ์เศร้า และเป็นพยาธิสภาพแบบหนึ่งที่พบได้ในหลายๆ โรคทางจิตเวช โดยเฉพาะโรคทางอารมณ์ คือ โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder หรือ Depressive Episode) และ โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) โรคทางอายุรกรรมบางโรค สารยาบางชนิดสามารถทำให้เกิดอาการซึมเศร้าที่รุนแรงได้

สาเหตุของโรคซึมเศร้า
สาเหตุที่จะกระตุ้นการเกิดโรคซึมเศร้าที่พบบ่อยก็คือ การมีทั้งความเสี่ยงทางพันธุกรรม, ทางสภาพจิตใจ, ประจวบกับการเผชิญกับสถานการณ์เลวร้าย ร่วมกันทั้ง 3 ปัจจัย

โรคซึมเศร้าเกิดจากความเครียด แต่ทั้งนี้คนที่ไม่มีญาติเคยป่วยก็อาจเกิดเป็นโรคนี้ได้ มักพบว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีความผิดปกติของระดับสารเคมี ที่เซลล์สมองสร้างขึ้น เพื่อรักษาสมดุลของอารมณ์
สภาพทางจิตใจที่เกิดจากการเลี้ยงดู ก็เป็นปัจจัยที่เสี่ยงอีกประการหนึ่งต่อการเกิดโรคซึมเศร้าเช่นกัน คนที่ขาดความภูมิใจในตนเองมองตนเองและโลกที่เขาอยู่ในแง่ลบตลอดเวลา หรือเครียดง่ายเมื่อเจอกับมรสุมชีวิต ล้วนทำให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสป่วยง่ายขึ้น
การเผชิญกับสถานการณ์เลวร้าย เช่น หากชีวิตพบกับการสูญเสียครั้งใหญ่ต้องเจ็บป่วยเรื้อรัง ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดไม่ราบรื่น หรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ปรารถนา ก็อาจกระตุ้นให้โรคซึมเศร้ากำเริบได้

อาการของโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้ามีอาการรู้สึกเศร้าใจ หม่นหมอง หงุดหงิด หรือรู้สึกกังวลใจ ไม่สบายใจ
ขาดความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง หรือสิ่งที่เคยให้ความสนุกสนานในอดีต
น้ำหนักลดลง หรือเพิ่มขึ้น ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงไป
นอนไม่หลับ หรือนอนมากเกินกว่าปกติ
คนที่เป็นโรคซึมเศร้า จะรู้สึกผิด สิ้นหวัง หรือรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า
ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ ความจำแย่ลง
อ่อนเพลีย เมื่อยล้า ไม่มีเรี่ยวแรง
กระวนกระวาย ไม่อยากทำกิจกรรมใดๆ
คิดถึงแต่ความตาย และอยากที่จะฆ่าตัวตาย

ถ้าหากคุณมีอาการเช่นนี้หลายข้อ เป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์ คุณอาจจะกำลังเป็น "โรคซึมเศร้า" หากมีประวัติการเจ็บป่วยโรคนี้ในญาติของท่าน ก็เพิ่มการป่วยโรคนี้กับสมาชิกอื่นในบ้าน แต่ก็มิได้หมายความว่า จะเป็นกันทุกคน

การรักษาโรคซึมเศร้า
โรคซึมเศร้า สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีการรักษาทางจิตใจ และการรักษาด้วยยาหลายชนิด โดยที่แต่ละคนอาจตอบสนอง ต่อการรักษาแต่ละชนิดไม่เท่ากัน บางคนอาจต้องการการรักษาหลายอย่างร่วมกัน การรับประทานยาจะทำให้อาการของโรคดีขึ้นเร็ว ในขณะที่การรักษาทางจิตใจจะช่วยให้คุณเหมือนมี “ภูมิคุ้มกัน” สามารถต่อสู้กับปัญหาที่จะย่างกรายเข้ามาได้ดีกว่าเดิม ส่วนใหญ่แล้วการรักษาโรคซึมเศร้า ไม่จำเป็นต้องมานอนรักษาในโรงพยาบาลแต่อย่างไร เมื่ออาการของโรครุนแรง จนอาจมีอันตรายจากการพยายามฆ่าตัวตาย หรือผู้ป่วยไม่สามารถกินยาได้ หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา อาจให้การรักษาด้วยไฟฟ้า แต่จะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น

1. การรักษาทางจิตใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

มีวิธีรักษาทางจิตใจอยู่หลายรูปแบบ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ซึ่งอาจเป็นการ ”พูดคุย” กับจิตแพทย์ 10 ถึง 20 ครั้ง อันจะช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจกับสาเหตุของปัญหา และนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยการเปลี่ยนมุมมองกับแพทย์ การรักษาทางพฤติกรรมจะช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้วิธีที่จะได้รับความพอใจ หรือความสุขจากการกระทำของเขา และพบวิธีที่จะหยุดพฤติกรรมที่ อาจนำไปสู่ความซึมเศร้าด้วย

การรักษาอีก 2 รูปแบบต่อไปที่มีการศึกษาแล้วว่า สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้ดี คือ การรักษาแบบปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการรักษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม โดยการรักษารูปแบบแรกมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาระหว่าง ผู้ป่วยกับคนรอบข้างที่อาจ เป็นสาเหตุและกระตุ้นให้เกิดความซึมเศร้า ส่วนการรักษาแบบหลังจะช่วยให้ผู้ป่วยเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมในแง่ลบกับตนเอง

ส่วนการรักษาโดยอาศัยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ก็นำมารักษาโรคนี้ โดยช่วยผู้ป่วยค้นหาปัญหาข้อขัดแย้งภายในจิตใจผู้ป่วย ซึ่งอาจมีรากฐานมาจากประสบการณ์ตั้งแต่เด็ก โดยทั่วไปสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรง มีอาการกำเริบซ้ำๆ จะต้องการการรักษาด้วยยาร่วมกับการรักษาทางจิตใจควบคู่กัน เพื่อผลการรักษาในระยะยาวที่ดีที่สุด

2. รักษาโรคซึมเศร้าด้วยการใช้ยา

ในปัจจุบันยารักษาโรคซึมเศร้าแบ่งออกได้หลายกลุ่ม ตามลักษณะโครงสร้างทางเคมีและวิธีการออกฤทธิ์ คือ

กลุ่ม tricyclic (คือยาที่มีโครงสร้างทางเคมีสามวง)
กลุ่ม monoamine oxidase inhibitors เรียกย่อๆ ว่า MAOI
กลุ่ม SSRI (serotonin-specific reuptake inhibitor)

ซึ่งแต่ละกลุ่มมีข้อดีข้อเสียต่างกัน แต่ประสิทธิภาพการรักษาเท่าเทียมกัน แพทย์อาจเริ่มจ่ายยากลุ่มใดแก่ผู้ป่วย ก่อนก็ได้เพื่อดูผลตอบสนอง เนื่องจากเราไม่อาจทราบก่อนได้เลยว่า ผู้ป่วยคนใดจะ”ถูก”กับยาชนิดใด แล้วแพทย์จะค่อยๆปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับอาการต่อไป

ยารักษาโรคซึมเศร้าออกฤทธิ์โดยปรับระดับสารเคมีในสมองให้สมดุล เป็นการรักษาโรคโดยตรง มิใช่เป็นเพียงยาที่ทำให้ง่วงหลับ จะได้ไม่ต้องคิดมากเช่นที่คนมักเข้าใจผิดกัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ มักต้องการหยุดกินยาเร็วกว่าที่ควรเป็น ข้อสำคัญและพึงปฏิบัติที่สุดก็คือ การกินยาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าแพทย์จะบอกให้ท่านหยุด ถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตามยาบางตัวต้องค่อยๆลดขนาดลง เพื่อให้โอกาสร่างกายปรับตัว ไม่ต้องกังวลว่า ยารักษาโรคซึมเศร้าเป็นยาที่กินแล้วติดหยุดยาไม่ได้อย่างไรก็ตาม ก็เช่นเดียวกับการรักษาโรคอื่นๆ แพทย์อาจให้ตรวจวัดระดับยาให้ถูกต้องกับอาการเป็นระยะๆ

สิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงก็คือ การซื้อยากินเองจากร้านขายยา ยืมยาจากเพื่อน หรือกินยาจากแพทย์ท่านอื่นปนกับโรคซึมเศร้า โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ของท่านก่อน เช่นเดียวกับแพทย์คนอื่นหรือหมอฟันด้วยว่า ท่านกำลังกินยารักษาโรคซึมเศร้าอยู่ อย่าวางใจว่า เป็นแค่ยาพื้นบ้านธรรมดา คงไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงอะไรร้ายแรง การดื่มแอลกอฮอล์จากเหล้า เบียร์ หรือไวน์ จะลดประสิทธิภาพของยาลง

ยานอนหลับหรือยาลดความกังวล ไม่ใช่ยาที่สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้โดยลำพัง อย่างที่กล่าวแล้ว แม้ว่าบางครั้งแพทย์จะสั่งใช้ยาชนิดนี้ควบคู่ไปกับยารักษาโรคซึมเศร้า เพื่อบรรเทาอาการกังวลในระยะต้นของการรักษา และไม่ควรใช้ยากระตุ้นประสาทหรือยาม้าเพื่อหวังผลให้หายเพลียเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
***ควรถามแพทย์ทุกครั้งที่ท่านมีปัญหาที่เกิดจากยา หรือเกิดปัญหาที่คิดว่าอาจเกิดจากยา
ผลข้างเคียงของยารักษาโรคซึมเศร้า
ยารักษาโรคซึมเศร้า มีผลข้างเคียงอยู่บ้างกับผู้ใช้บางคนอันอาจก่อความรำคาญ แต่ไม่อันตราย อย่างไรก็ตามเมื่อรู้สึกว่ามีผลข้างเคียงของยาเกิดขึ้น กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ ผลข้างเคียงต่อไปนี้มักเกิดจากกลุ่มยา tricyclics ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ถูกสั่งใช้บ่อยที่สุด และเราได้แนะนำวิธีบรรเทาผลข้างเคียงไว้ท้ายข้อแล้วดังนี้

ปากแห้งคอแห้ง - ดื่มน้ำบ่อยๆ เคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่มีน้ำตาล รักษาสุขภาพช่องปากให้ดี
ท้องผูก - กินอาหารที่มีกาก หรือมีฤทธิ์ระบายอ่อนๆ ผักผลไม้ เช่น ส้มโอ มะขาม มะละกอ
ปัญหาการถ่ายปัสสาวะ - อาจมีการถ่ายปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไม่พุ่งเช่นเคย อาจใช้มือกอหน้าท้องช่วยและปรึกษาแพทย์
ปัญหาทางเพศ - อาจมีปัญหาขณะร่วมเพศได้บ้าง ซึ่งปรึกษาแพทย์ได้
ตาพร่ามัว - อาการนี้จะหายไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องตัดแว่นใหม่
เวียนศีรษะ - ลุกจากเก้าอี้ หรือเตียงช้าๆ ดื่มน้ำมากขึ้น
ง่วงนอน - อาการอาจหายไปเอง อย่าพยายามขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักร หากง่วงมากในช่วงเช้าให้เลื่อนยามื้อก่อนนอนมากินหัวค่ำกว่าเดิม

สำหรับกลุ่ม SSRI อาจมีผลข้างเคียงที่ต่างออกไป ดังต่อไปนี้

ปวดศีรษะ - อาจมีอาการสักช่วงหนึ่ง แล้วจะหายไป
คลื่นไส้ - มักเป็นเพียงชั่วคราว
นอนไม่หลับหรือกระวนกระวาย - พบได้ในช่วง 2 ถึง 3 สัปดาห์แรก ของการกินยา หากคงอยู่นานควรปรึกษาแพทย์

การเตรียมตัวรับมือกับโรคซึมเศร้า
โดยปกติเท่าที่มีการพบข้อมูลขณะทำการรักษา พบว่า ผู้ที่มีเกณฑ์จะเป็นโรคซึมเศร้ามักจะเริ่มเป็นตอนช่วงอายุ 25 ปี หลังจากนั้นก็จะเกิดอาการซึมเศร้าต่อเนื่องไปเป็นระยะยาว ถึงแม้ว่าจะมีการเข้ารับการรักษาแล้ว แต่ก็ยังต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด การเป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีความคล้ายคลึงการเป็นโรคเบาหวาน หรือโรคความดัน ที่ถึงแม้จะไม่มีอาการให้เห็นแล้ว แต่ก็ต้องทานยาควบคุมไม่อาการกำเริบได้

แต่ข้อดีของการเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ตรงที่เมื่อเข้ารับการรักษาแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ บางคนมีสติปัญญาที่ดีขึ้น เป็นคนเก่ง ในบางรายสามารถเรียนได้ถึงในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก บางรายก็เป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นคนที่สามารถประสบความสำเร็จในสังคมได้

ฉะนั้น เมื่อพูดถึงการรักษา หากผู้ป่วยรับประทานยาจนครบแล้ว แพทย์ที่ทำการรักษาก็จะให้หยุดยา และยังต้องคอยเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากว่ามันอาจจะกลับเป็นซ้ำอีกได้ อย่าง โรคมะเร็ง ที่เมื่อได้ฆ่าเชื้อมะเร็งให้หมดไปแล้ว แต่ก็ต้องเฝ้าดูว่าจะกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำอีกได้รึเปล่า โรคซึมเศร้าก็เช่นกัน

โรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้ชาย
ว่ากันว่าจำนวนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นผู้ชายจะพบได้น้อยกว่าผู้หญิง แต่น่าแปลกที่อัตราการฆ่าตัวตายในผู้ชายมีมากกว่า ซึ่งเมื่อเพศชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว โอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจก็มีสูงมาก ส่วนใหญ่มักใช้ยาเสพติดและเครื่องที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยแก้ปัญหาภาวะซึมเศร้านั้น บางรายก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้หนัก ถึงแม้จะหงุดหงิดง่าย โกรธง่าย แต่ก็ไม่เคยท้อแท้ หรือสิ้นหวังเลยแม้แต่น้อย จึงเป็นการยากที่แพทย์จะวินิจฉัยโรคนี้ได้ ทั้งที่รู้กันอยู่แล้วว่าผู้ป่วยมักจะปฏิเสธการรักษาอยู่เสมอ

โรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้หญิง
จากตรวจพบก็ทำให้รู้ว่าในผู้หญิงนั้นเป็นโรคซึมเศร้าในจำนวนที่มากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน อาทิ มีประจำเดือน , การตั้งครรภ์ , ภาวะหลังคลอด หรือการเข้าสู่วัยทอง อีกทั้งในชีวิตของพวกเขายังจะต้องรับผิดชอบในหลายๆ อย่าง ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ทำให้เกิดความเครียด ในการรักษาก็ทำได้แค่ให้เข้ากำลังใจและทำความเข้าใจกับผู้ป่วยให้มากที่สุด

โรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในเด็ก
ไม่ใช่แค่วัยผู้ใหญ่เท่านั้นที่เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า แต่ในเด็กโอกาสที่จะเกิดโรคนี้ก็มีเช่นกัน อาการที่สังเกตเห็นได้ในเด็กเล็ก อาทิ ไม่ไปโรงเรียน , แกล้งทำเป็นป่วย , ติดพ่อแม่ หรือเป็นกังวลกลัวว่าพ่อแม่จะเสียชีวิต ส่วนในเด็กโตก็จะมีอาการเงียบ ไม่ยอมพูดยอมจา , มักมีปัญหาที่โรงเรียน , มองโลกในแง่ร้าย

ซึ่งการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าในเด็กนี้ก็ทำได้ยากเช่นเดียวกัน เนื่องจากอารมณ์ของเด็กมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ฉะนั้น พ่อแม่ที่อยู่ใกล้ชิดต้องคอยเป็นผู้สังเกตว่าพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปหรือไม่ ถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและเป็นไปตามอาการของโรคซึมเศ้รา ก็ควรจะเดินทางไปพบกุมารแพทย์เพื่อคำปรึกษาและส่งตัวเด็กเข้ารับพิจารณาการรักษา

โรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ
แล้วการเข้าสู่วัยทองนั้นมักทำให้อารมณ์ผกผันไม่เป็นปกติ ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนวัยนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับไม่ใช่เสียทั้งหมด เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะแสดงอาการออกทางกายซะมาก โดยตัวยาที่ใช้ก็จะมีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการของโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน หากส่งตัวเข้ารับการวินิจฉัยและรักษา ก็จะทำให้การใช้ชีวิตของผู้ป่วยในวัยนี้มีความสุขอย่างแน่นอน

วิธีป้องกันโรคซึมเศร้า

อย่านำตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน
อย่าตั้งเป้าหมายที่บรรลุได้ยาก หรือเข้าไปแบกความรับผิดชอบมากๆ
พยายามย่อยงานใหญ่ให้เป็นงานเล็ก เลือกทำที่สำคัญกว่าก่อน แล้วทำให้เต็มที่เท่าที่จะเป็นไปได้
อย่าคาดหวังกับตนเองมากเกินไป เพราะนั่นคือ คุณกำลังสร้างความล้มเหลว
ร่วมกิจกรรมที่คุณอาจเพลินใจ เช่น การออกกำลังกาย ดูหนัง ดูกีฬา เข้ากิจกรรมทางศาสนาหรือสังคม แต่อย่าหักโหมหรือหงุดหงิด ถ้ามันไม่ช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างทันใจ เพราะอาจใช้เวลาบ้าง
อย่าด่วนตัดสินใจกับเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิต เช่น ลาออก เปลี่ยนงาน แต่งงาน หรือหย่า โดยไม่ปรึกษาคนอื่นที่รู้จักคุณดีและ มีมุมมองที่เป็นกลางต่อปัญหาพอ ไม่ว่าด้วยเหตุใด พยายามเลื่อนการตัดสินใจออกไปก่อนจนกว่าอาการป่วยของคุณจะดีขึ้น
อย่าหวังว่าจะหายจากอาการซึมเศร้าแบบ “ลัดนิ้วมือเดียว” เพราะเป็นไปได้ยาก จงพยายามช่วยตนเองให้มากที่สุด โดยไม่โทษตนเองว่า ที่ไม่หายเพราะตนเองไม่พยายามหรือไม่ดีพอ
พึงระลึกว่า จะไม่ยอมรับความคิดในแง่ร้าย บอกตนเองว่ามันเป็นสวนหนึ่งของอาการของโรค และจะหายไปเมื่ออาการของโรคดีขึ้น

ดังนั้นเราควรหากิจกรรมอื่นๆทำ หรือออกไปเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้า อาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง หรือครอบครัว หากิจกรรมผ่อนคลายทำให้มากขึ้นนอกเหนือจากงาน หาทริปเที่ยว กรุ๊ปทัวร์ ที่พักหลากหลายมากมายได้ที่ Kaidee ทั้งในและต่างประเทศ ไม่รอช้า...ออกไปเปิดหูเปิดตา ยิ้มรับสนุกกับชีวิตได้ทันที เที่ยวแล้วอย่าลืมกลับมาทำงานที่เรารักกันด้วยนะคะ

ภูมิแพ้ในเด็ก เรื่องไม่เล็กของเจ้าตัวเล็กในวัยเรียนรู้

โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจจัดว่าพบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มโรคภูมิแพ้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือผู้ใหญ่ จึงเป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสนใจ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สังคมมีความเป็นเมืองมากขึ้นมีปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้ปัญหาของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบันทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

พญ.รวีรัตน์ สิชฌรังษี กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็กเกิดจาก 2 สาเหตุใหญ่ ๆ เช่นเดียวกับโรคภูมิแพ้อื่น ๆ คือ

กรรมพันธุ์ เป็นปัจจัยสิ่งที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด หากคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจหรือโรคภูมิแพ้ชนิดอื่น เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ ลูกก็จะมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจมากกว่าเด็กปกติที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้
สิ่งแวดล้อม อยู่รอบตัวเด็กทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เช่น ไรฝุ่น แมลงสาบ สุนัข แมว ละอองเกสร หรือสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเป็นอาหาร เช่น นมวัว ไข่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง แป้งสาลี อาหารทะเล หรือสารระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ เช่น ควันบุหรี่ ควันธูป มลภาวะต่าง ๆ และการติดเชื้อในระบบทางดินหายใจเช่น อาร์เอสวี rhinovirus ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นสาเหตุร่วมกันในการเกิดโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจในเด็กได้

โดยโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจในเด็กที่พบบ่อยได้แก่โรคหืดและโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ซึ่งโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เป็นโรคภูมิแพ้ที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเตาะแตะ คืออายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยจึงมักเริ่มมีอาการตั้งแต่วัยอนุบาลนั่นเอง

โรคนี้เป็นโรคภูมิแพ้ที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจส่วนบน คือ จมูก ผู้ป่วยจะมีอาการ ได้แก่ คันจมูก จาม คัดจมูก น้ำมูกไหลและอาจมีอาการร่วมของอวัยวะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จมูกแต่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น คันตา คันในคอ หูอื้อ ร่วมด้วยได้ และใสส่วนโรคหืด เป็นโรคภูมิแพ้ที่พบได้ตั้งแต่เด็กวัยทารก ผู้ป่วยจะมีปัญหาของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างคือ หลอดลม มีอาการได้แก่ หายใจเหนื่อย แน่นหน้าอก ไอเรื้อรังช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวัน เหนื่อยง่ายขณะออกกำลังกายซึ่งเกิดจากการที่มีหลอดลมตีบ

การรักษาโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจเด็ก
ทั้งนี้หลักในการรักษาโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็กมีอยู่ 5 ข้อ คือ

หลีกเลี่ยงหรือควบคุมสารก่อภูมิแพ้ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เหลือน้อยที่สุดตามชนิดสารก่อภูมิแพ้
การดูแลสุขภาพทั่วไป คือ การพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบหมู่
การใช้ยาบรรเทาอาการ โดยการจะพิจารณาใช้ยาชนิดใดบ้างขึ้นอยู่กับอาการความรุนแรงของโรคและระยะของโรคของผู้ป่วยโดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ที่เป็นผู้ทำการรักษาค่ะ
ล้างหรือพ่นจมูกด้วยน้ำเกลือ หากผู้ป่วยมีอาการมีน้ำมูก คัดจมูก
การฉีดวัคซีนภูมิแพ้ มีข้อบ่งชี้คือ หากหลีกเลี่ยงสารที่แพ้ไม่ได้ หรือมีอาการรุนแรงหรือใช้ยาบรรเทาอาการแล้วไม่ได้ผล

ภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หากคุมอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจได้ไม่ดี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบน เช่น โรคไซนัสอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ โรคหืด หรือต่อมอะดีนอยด์และทอลซิลโต ภาวะนี้นำมาซึ่ง “ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ” ซึ่งอาจเป็นอันตรายทำให้สมองขาดออกซิเจนมีผลต่ออวัยวะภายในที่สำคัญเช่นสมองและหัวใจอีกด้วย

ในส่วนของโรคหืดหากปล่อยให้อาการของโรคหืดในเด็กดำเนินต่อไปโดยไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมอาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะอาการหืดกำเริบบ่อย ซึ่งการจับหืดแต่ละครั้งถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรค จนต้องขาดเรียน ลดความสามารถในการเรียนและการออกกำลังกาย การเจริญเติบโตน้อยกว่าปกติ และหากมีอาการหลอดลมตีบมากจะทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดออกซิเจนจนนำมาซึ่งภาวะการหายใจล้มเหลวเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

หากลูกมีอาการของโรคภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจคุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกมาปรึกษาคุณหมอเพื่อจะได้รับการวินิจฉัย ประเมินความรุนแรงของโรค นำมาซึ่งการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน และยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกหายขาดจากโรคนี้ได้ หากมารักษาตั้งแต่ยังมีอาการไม่มาก

แต่งห้องนั่งเล่นยังไงให้ได้ฟีลผ่อนคลาย

ในปัจจุบันเรามักใช้ชีวิตอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ ภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ที่อาจไม่ค่อยดีนัก จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมนักออกแบบตกแต่งภายในจึงมักแนะนำให้เราลองหันเหความสนใจไปที่สีหรือวัสดุที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติบ้าง

จะมีห้องใดดีไปกว่าห้องนั่งเล่นที่คุณควรจะได้ลุกขึ้นมาในยามเช้า และได้เห็นว่ามีธรรมชาติปกติที่อยู่ภายนอกบ้าน เข้ามาในบ้านบ้าง หรือจะลองเปลี่ยนบริเวณมุม หรือชั้นโดยแทนที่วัสดุเนื้อแข็ง โลหะด้วยต้นไม้สำหรับปลูกในบ้าน หวาย กระจูด ซึ่งมันจะทำให้มุมๆ นั้นมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไป และนี่คือ 7 เทรนด์ที่เราอยากแนะนำ เพื่อสร้างความสุข สงบสำหรับคุณในปีถัดไป

เฟอร์นิเจอร์หวาย
การวางเฟอร์นิเจอร์หวายไว้สักชิ้นในห้องนั่งเล่นจะทำให้ห้องทั้งห้องดูน่าสนใจ เพราะเฟอร์นิเจอร์หวายจะนำมาซึ่งพื้นผิวสัมผัส พื้นที่ที่ว่างขึ้น โดยไม่ดูหนักจนเกินไป แถมยังดูทรงพลัง

สีเอิร์ธโทน
สีน้ำตาลมันกำลังกลับมา เช่นเดียวกับสีช็อกโกแลต หรือเฉดสีคาราเมล คนส่วนใหญ่มักวาดหรือเพนท์สีผนังโดยเลือกใช้สีมัสตาร์ด สีเขียวเข้ม สีแดงโคลน เฉดสีเหล่านี้จะเพิ่มความรู้สึกถึงความหรูหรา และทำให้ห้องของคุณดูมีมิติขึ้น

ผสมไม้เข้าไป
ใครบอกว่าคุณไม่สามารถมีไม้โทนสีเข้มและสีอ่อนที่ผสมผสานกันอยู่ในห้องๆ เดียวกันได้ ไม่ใช่เลย เพราะถึงอย่างไรก็ตาม การผสมผสานไม้ได้อย่างลงตัวนั้นเป็นอะไรที่คูลหรือร่วมสมัยตลอดเวลา เช่นโต๊ะกาแฟไม้ ตู้เก็บของที่ทำจากไม้ เนื่องจากของแต่ละชิ้นล้วนมีสีและลวดลายที่แตกต่างกัน

คริสตัลและหิน
การผสมกันระหว่างคริสตัลและหินนั้นไม่ใช่เทรนด์ใหม่ แต่เมื่อทั้งสองมาอยู่ร่วมกัน ด้วยความเป็นธรรมชาติของทั้งคู่นั้นจะทำให้เกิดความสงบ ไม่ว่าโดยส่วนตัวคุณจะเชื่อในพลังของหิน หรือคริสตัลหรือเปล่า แต่การได้มองดูหินหรือคริสตัลนั้นมันก็ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน แถมยังทำให้ห้องนั่งเล่นของคุณสวยขึ้น

ลวดลายธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นลายใบไม้ ลายขนนก เราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ได้ในทุกๆ ที่ อย่างวอลล์เปเปอร์ ไปจนถึงอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ โคมไฟ โต๊ะตัวข้าง

ต้นไม้
แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่มีต้นไม้อยู่ในบ้าน ดังนั้นลองหาพันธุ์ไม้แปลกๆ เข้ามาตกแต่งเพิ่มเติมในห้องนั่งเล่น ยิ่งมีต้นไม้ พืชสีเขียวมากเท่าไรก็ยิ่งทำให้รู้สึกดีมากขึ้นเท่านั้น

วัสดุธรรมชาติ
ผู้ที่หลงใหลเรื่องการออกแบบก็มักจะจัดวางห้องของพวกเขาด้วยข้าวของที่มีพื้นผิว ผิวสัมผัสแบบธรรมชาติ เช่นพรมจากเส้นใยธรรมชาติ เก้าอี้หวาย โคมไฟที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น

ทำนายดวงในปี 2020

ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ม.ค.- 12 ก.พ.
การงาน
เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง คุณมีแนวโน้มว่าจะต้องเปลี่ยนงานใหม่ เปลี่ยนผู้ร่วมงานหรือพาร์ทเนอร์ สำหรับใครที่ทำงานประจำ เจ้านายของคุณอาจลาออก หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงภาพรวมภายในองค์กร และนั่นทำคุณจะต้องนั่งปวดหัวกับการปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามนโนบายของบริษัท (ที่ดูเหมือนจะยังคิดมาไม่เสร็จ) ใครที่ทำธุรกิจของตัวเอง อาจมีลูกน้องคนสำคัญลาออกไป หรือพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกันเริ่มใส่ใจในตัวงานน้อยลง แต่สำหรับใครที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ โดยธุรกิจนั้นไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจแบบเดิมๆ นัก คุณสามารถเริ่มได้
การเงิน
สภาพคล่องทางการเงินของคุณยังไม่กลับมาเช่นเดิม อาจมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่คุณจะต้องจ่ายออกเป็นจำนวนมากในช่วงปีนี้ กว่าสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็ปาเข้าไปปลายปี คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป สำหรับใครที่อยากรวยและขยับขยายธุรกิจเพิ่มจากนี้ คุณสามารถทำได้ช่วงต้นปี 2563 และอีกครั้งตอนสิ้นปี 2563
ความรัก
เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณเยอะมาก และนั่นทำให้คุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครมากนัก หรือหากมีคนเข้ามา เป็นคนที่คุณอาจจะเคยปลื้ม แต่วันเวลาและประสบการณ์ทำให้คุณไม่สามารถชอบเขาได้อีกต่อไปแล้ว ส่วนคนมีแฟน คุณต้องระมัดระวังทะเลาะกับคนรัก โดยคุณทั้งสองคนอาจมองเห็นแล้วว่าคุณมีความไม่เข้ากันอยู่มาก และเป็นไปได้ยากที่คุณจะปฏิบัติตัวกันแบบเดิมแล้วอยู่ร่วมกันต่อได้ โจทย์ใหญ่ประจำปีของคุณมีเพียงสองตัวเลือกเป็นคำตอบ คือลดอีโก้ของตัวคุณทั้งสองคนลง เติบโตเป็นคนใหม่และยังคงรักกันไป หรือแยกทางกันไปเติบโตในรูปแบบที่คุณทั้งสองคนต้องการ

ลัคนาราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 ก.พ.- 12 มีค.
การงาน
คุณมีการขยับขยายในเรื่องตัวงาน หากคุณทำงานประจำ เจ้านายจะเพิ่มเงินเดือนพร้อมกับภาระหน้าที่ให้กับคุณ แต่คุณจะสามารถทำมันได้ด้วยดี ที่จะน่าเบื่อคงจะเป็นทีมซัพพอร์ตที่ทำงานไปทะเลาะกันไปตลอดเวลา สำหรับใครที่ทำงานของตัวเอง คุณมีโอกาสเป็นเศรษฐีเลยล่ะในปีนี้ อย่างไรก็ดี อยากให้คุณเก็บเกี่ยวผลกำไรให้มากที่สุด เพราะช่วงเวลาที่ดีของคุณจะอยู่กับคุณเพียงแค่ปี 2563 เมื่อเข้าปี 2564 ธุรกิจที่คุณทำอาจจะมีการชะลอตัวลงกว่าเดิม และกลับมาดีอีกครั้งในช่วง 2565
การเงิน
เพราะโปรเจคต์ที่คุณกำลังทำมันไปได้สวย รายได้ของคุณเลยสวยตามโปรเจคต์ไปด้วย ใครที่ทำงานประจำ คุณจะได้เงินพิเศษ เงินค่าคอมมิชชันและค่าโอทีที่สมน้ำสมเนื้อกับความเหนื่อย ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว เป็นจังหวะแห่งการสร้างเนื่องสร้างตัวและต่อยอด หากคุณกำลังคิดจะซื้อทรัพย์สินบางอย่างเพื่อมาปล่อยเช่า มาทำให้มันเกิดเงินอีกสองต่อ คุณสามารถทำได้ตลอดทั้งปี 2563 อย่างไรก็ดี คุณไม่ควรใช้เงินฟุ่มเฟย เพราะในปี 2564 จะเป็นช่วงที่ไม่ดีกับคุณหรือเป็นจังหวะชะลอตัวที่ทำให้เงินของคุณขาดสภาพคล่อง
ความรัก
คนโสด ในปีนี้คุณอาจจะไม่ได้อยากได้คนที่เป็นผู้นำมากนัก คุณอยากได้คนเข้ามาซัพพอร์ตคุณ ช่วงให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น หรือเป็นความสัมพันธ์สบายๆ ที่คุณไม่ต้องพยายาม คุณมีโอกาสได้เจอเขาและพัฒนาความสัมพันธ์ ส่วนคนมีแฟน ระมัดระวังว่าจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในด้านการงาน ความสนิทสนมอาจทำให้คุณหวั่นไหวและสั่นคลอนความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่แล้ว หรืออาจจะหมายถึง ปีนี้คุณสามารถมีบุตรกับคนรักได้โดยง่าย หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนคุมกำเนิด

ลัคนาราศีมีน ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 มี.ค.- 12 เม.ย.
การงาน
ถึงแม้ว่างานของคุณจะก้าวหน้ามากกว่าเดิมมาก มีงานลักษณะใหม่ๆ ให้คุณทำ รวมถึงตำแหน่งใหม่ที่ทำให้คุณมีอำนาจในองค์กรมากขึ้น และเมื่อคุณมีอำนาจมากขึ้น ทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมที่ผ่านมางานมันถึงไม่เดินหน้าไปสักที คุณต้องระมัดระวังการเมืองภายในองค์กรที่ทำให้คุณท้อจนอยากจะลาออก สำหรับใครที่กำลังรอการเลื่อนตำแหน่งอีกครั้ง มีจังหวะให้คุณได้เลื่อนตำแหน่งในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม และช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไป หากคุณคิดอยากสมัครงานใหม่ ช่วงเวลาสิ้นปีดูเหมือนจะเป็นเวลาที่ดี
การเงิน
มีแนวโน้มว่าคุณจะได้รับโบนัส เงินก้อน หรือหากมีแพลนจะขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ทรัพย์สินชิ้นนั้นจะขายออกสักที โดยคุณอาจจะไม่ได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่อย อาจจะมีพาร์ทเนอร์หรือนายหน้าแบ่งไปจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนที่คุณยอมรับได้ ส่วนใครที่ไม่ได้มีแพลนจะขายทรัพย์สินอะไร แต่หากมีแพลนกู้เงิน คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมา แต่ดีลหรือดอกเบี้ยที่คุณต้องเสียให้ธนาคารนั้นเป็นจำนวนที่เห็นแล้วกระอักเลือดอยู่เช่นกัน
ความรัก
คนโสด มีเกณฑ์ที่เจอคนน่าสนใจตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ดำเนินมาจากถึงต้นปี 2563 โดยเขาอาจเข้ามาเพราะมีเหตุที่จะปรึกษาคุณเรื่องงานหรือได้เจอในที่ทำงาน ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะกระอักกระอ่วนเล็กน้อย เพราะคุณไม่อยากให้ใครรู้ถึงคุณและความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะหากเขาคนนั้นเป็นลูกน้องของคุณหรือคนที่อายุน้อยกว่า สำหรับคนที่มีแฟน การเริ่มทำธุรกิจร่วมกับคนรักจะทำให้คุณกับเขามีปัญหากันตลอดในช่วงปี 2563 แต่คุณทั้งสองจะผ่านมันไปได้โดยเข้าใจในกันและกันมากขึ้นกว่าเดิม, ส่วนใครที่ไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันกับคนรัก คุณทั้งสองอาจจะมีการทะเลาะกันเรื่องหน้าที่การงาน ความกระตือรือล้นและเป้าหมายชีวิตของอีกฝั่ง อาจจะเป็นคุณเองที่เข้าไปกดดันคนรักมากจนเกินพอดี อะไรประนีประนอมได้ก็อยากให้คุณประนีประนอม

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เม.ย.- 13 พ.ค.
การงาน
คุณมีเกณฑ์ได้ขยับขยายงานไปไกลกว่าที่คุณคิด สำหรับใครที่อยากจะโยกย้ายงาน คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ นั่นอาจเป็นประสบการณ์ที่ทำให้คุณก้าวกระโดดในสายงานได้อย่างรวดเร็ว ใครอยากวางมือจากงานเพื่อเรียนต่อ คุณมีเกณฑ์จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ หากต้องการจะขอทุน คุณจะได้ทุนในช่วงปลายปี
การเงิน
สภาพคล่องทางการเงินของคุณจะดีขึ้นในช่วงปีนี้ หลังจากช่วงก่อนมีเหตุให้คุณต้องจ่ายเงินออกไปตลอดเวลา หรือหากคุณทำฟรีแลนซ์ หลังจากที่คุณถูกค้างจ่ายเงินมานาน คุณมีเกณฑ์ที่เงินเหล่านั้นจะทยอยจ่ายกลับคืนมาให้คุณ ช่วงปลายปีมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่ หรือหากลงทุนระหว่างปี คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ผลตอบแทนอย่างที่คาดหวังไว้
ความรัก
คนโสด คุณเหมาะที่จะใช้ชีวิตแบบโสดๆ ไว้ก่อน ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของในปีนี้ หากเจอคนน่าสนใจ คุณจะคุยกับเขาได้ระยะนึงก่อนจะห่างกันไป ส่วนคนมีแฟน ทั้งคุณและแฟนต่างมีภารกิจสำคัญของตัวเอง ทำให้คุณไม่สามารถที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากนัก แต่ความสัมพันธ์ของคุณยังคงดำเนินไปเช่นเดิม

ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 พ.ค.- 13 มิ.ย.
การงาน
เป็นช่วงปีที่งานของคุณอาจไม่เจริญก้าวหน้าสักเท่าไหร่นัก แต่ก็พอจะมีช่วงที่ทำให้คุณหายใจหายคอคล่อง ทว่าหากคุณทำโปรเจคต์ที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและต่างประเทศ มีแนวโน้มว่างานของคุณจะไปได้ดี ในช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคมจะเป็นช่วงรุ่งๆ ที่ต้องรีบกอบโกย แต่หลังจากตุลาคมเป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงด้านการงานจะเกิดขึ้นอีกครั้ง คุณอาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายไปทำงานในต่างประเทศ
การเงิน
สภาพคล่องทางการของคุณยังไม่ดี เช่นเดียวกับงานที่ไม่เดินหน้า หากทำงานประจำ คุณต้องระมัดระวังว่าบริษัทของคุณขาดความมั่นคง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ (เช่น กำลังคิดจะตัดงบที่ไม่จำเป็นทิ้ง) การเงินของคุณจะดีขึ้นหลังจากตุลาคมเป็นต้นไป และดีจริงๆ ในช่วงหลังจากธันวาคม 2563
ความรัก
คุณเฝ้ามองใครสักคนมาตลอด และคนๆ นั้นดูเหมือนจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ ความเป็นเพื่อนกับคุณไว้ แต่ไม่ก้าวหน้าและพัฒนาสักทีหนึ่ง คุณอาจเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากเพื่อนที่ดูแลกันไปเรื่อยๆ ยังไม่มีเกณฑ์สมหวังในความรัก ส่วนคนมีแฟน คุณมีแนวโน้มมจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจ เข้ามาดูแล คนที่เข้ามาใหม่อาจดูแลคุณดีกว่าคนรักของคุณ และนั่นทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวมากซะเหลือเกิน ต้องระวังใจเอาไว้ให้ดี

ลัคนาราศีมิถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.- 14 ก.ค.
การงาน
คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ในช่วงปี 2563 โดยงานเหล่านี้จะเป็นงานที่ทำให้คุณมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป หากคุณกำลังตกงานหรือหางานใหม่ จะมีคนเข้ามาเสนองานให้คุณถึงที่ ทว่าการทำงานตลอดทั้งปีอาจจะทำให้คุณอึดอัด โดยเฉพาะการปรับแผนไปเรื่อยๆ ของหุ้นส่วนหรือคนที่คุณร่วมงาน รวมไปจนถึงเพื่อนร่วมงานที่นิสัยการทำงานไม่เข้ากันกับคุณ
การเงิน
เพราะคุณยังคงต้องดูแลคนที่บ้านหรือคนใกล้ชิด ทำให้ถึงแม้จะมีรายได้เข้ามามาก แต่มันก็ไม่พอที่จะทำให้คุณขยับฐานะทางสังคมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องใช้เงินอย่างระมัดระวัง ถึงแม้ว่าภาพรวมในช่วงปี 2563 จะเป็นปีที่ดีของคุณก็จริง แต่หลังจากธันวาคม 2563 เป็นต้นไป สภาพคล่องทางการเงินของคุณจะลดลงกว่าเดิม และตัวคุณอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการงานและการเงินอีกครั้งหนึ่ง
ความรัก
คนโสด มีคนอายุมากกว่า มีชื่อเสียงและหน้าตาดีเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณจะชอบเขาตั้งแต่เริ่มรู้จัก ทว่าระหว่างปียังคงมีอุปสรรคในด้านความสัมพันธ์ เขาอาจจะต้องโยกย้ายไปทำงานในที่ไกลๆ ทำให้คุณทั้งสองไม่ใกล้ชิดกัน เมื่อกลับมาใกล้กันอีกทีคุณอาจจะรู้สึกไม่เหมือนเดิม ส่วนคนมีแฟน คุณมีเกณฑ์มีลูกหรือมีทรัพย์สินร่วมกันคนรักได้ในช่วงปีนี้, แต่ถึงแม้จะซื้อทรัพย์สินด้วยกัน คุณก็จะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ที – คนที่กำลังระหองระแหงกับคนรัก คุณยังคงต้องระวังไปจนกระทั่งช่วงเดือนตุลาคม 2563 และสิ้นสุดเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในช่วงหลังธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ลัคนาราศีกรกฏ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 ก.ค.- 16 ส.ค.
การงาน
ถึงแม้ว่าคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจคต์ที่น่าสนใจ แต่คุณกลับรู้สึกไม่ชอบ ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทีมสักเท่าไหร่นัก หากใครที่มีแพลนจะสมัครงานใหม่ คุณอาจจะได้งานที่ไม่เข้ากับความถนัดของคุณสักเท่าไหร่ หรือคุณเข้าไปทำงานในช่วงที่มีการปรับองค์กรแบบพอดิบพอดี การโยกย้ายในแต่ละครั้งของปีนี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนหนีเสือปะจระเข้
การเงิน
สภาพคล่องทางการเงินของคุณอาจจะยังไม่ดีนัก นั่นอาจจะมาจากคุณมีหนี้สินเก่าๆ ที่ยังคงติดค้างอยู่ เป็นได้ทั้งหนี้สินจากครอบครัวของคุณหรือหนี้รัฐบาล หนี้ที่เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน ถึงแม้ว่าช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคมจะมีสภาพคล่องขึ้นมาบ้าง แต่ในช่วงหลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไป คุณต้องระมัดระวังการเป็นหนี้ระยะยาว แต่หากคุณมีแพลนจะซื้อบ้านอยู่แล้ว คุณจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังที่คุณหวังไว้
ความรัก
ในช่วงต้นปีอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสำหรับการมีความรัก แต่หลังจากเดือนมีนาคมเป็นต้นไป คุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนหน้าสนใจ และเขาอาจจะเข้ามาพร้อมกับคนรักเก่าหรือคนที่คุณหมายปองมาตลอด คุณจะต้องระมัดระวังรักสามเศร้าและบทเรียนเรื่องความรักระหว่างปีนี้ และมีแนวโน้มว่าคุณจะเผชิญเรื่องนี้ไปอีกนาน ส่วนคนมีแฟน คุณและแฟนมีทัศนคติที่ต่างกันมาก และนั่นอาจทำให้คุณและคนรักเริ่มคิดว่าคุณทั้งสองเข้ากันไม่ได้ ไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตร่วมกัน และเรื่องการตัดสินใจว่าจะเอายังไง อาจเป็นเรื่องของคุณทั้งสองคนที่ต้องคุยกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณทั้งสองเอง

ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ส.ค. - 16 ก.ย.
การงาน
ในช่วงต้นปี โปรเจคต์ที่คุณเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2563 ยังคงขยับขยายไปเรื่อยๆ ถึงแม้จะติดขัดจากเจ้านายหัวเก่าหรือเพื่อนร่วมงานที่อายุมากกว่ามาบ้าง แต่ยังคงทำไปได้, หลังจากช่วงเดือนมีนาคม จนถึงเดือนกรกฎาคม งานของคุณจะชะลอตัวลงกว่าเดิม คุณอาจโดนส่งไปทำงานในสาขาอื่นๆ หรือพื้นที่ห่างไกล โปรเจคต์ที่รับผิดชอบอาจจะต้องชะลอตัวหรือต้องระงับ ทว่าหลังกรกฎาคมจนกระทั่งสิ้นปี โปรเจคต์เก่าจะกลับคืนมาอีกครั้ง แต่สปีดในการทำจะไม่เท่ากับช่วงต้นปี
การเงิน
เป็นช่วงกินบุญเก่าจากช่วงก่อนๆ คุณจะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆ จากประสบการณ์และงานที่คุณเคยทำเอาไว้ สำหรับใครที่เคยลงทุนเอาไว้ ผลตอบแทนจะคืนกลับมาเกินความคาดหวัง ทว่าในช่วงปลายปี สภาพคล่องทางการเงินอาจไม่เหมือนเดิม ระมัดระวังการลงทุนในหุ้นอาจทำให้คุณติดดอย
ความรัก
คนโสด มีคนเข้ามาในช่วงต้นปี อาจเป็นคนอายุน้อยกว่า ทว่าความสัมพันธ์ของคุณจะชะลอตัวลงในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป และกลับมาหวานชื่นกันอีกทีในช่วงหลังจากเดือนกรกฎาคม ส่วนคนมีแฟน มีเกณฑ์จะมีข่าวดีเรื่องบุตร แต่สำหรับใครที่ยังไม่อยากมีทายาทในช่วงปีนี้ คุณต้องระมัดระวังและคุมกำเนิดเอาไว้ให้ดี

ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ย. - 16 ต.ค.
การงาน
ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ แต่ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะไม่ให้ใจคุณสักเท่าไหร่นัก มีเกณฑ์ว่าทีมของคุณจะมีการลาออกหรือผลัดเปลี่ยนตลอดทั้งปี และนั่นทำให้คุณไม่สามารถกระจายงานหรือทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับใครที่ยังเป็นพนักงานในระดับทั่วไป ปีนี้ยังคงเป็นปีที่คุณต้องเผชิญกับการโยกย้ายงานอีกหลายครั้ง
การเงิน
เพราะคุณมีแนวโน้มจะมีทรัพย์สินใหญ่ๆ เพิ่มมากขึ้นจากเดิม ทำให้คุณอาจจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปผ่อนบ้าน ผ่อนลด ค่าใช้จ่ายตรงนี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป แต่ก็ยังไม่ถึงกับการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในช่วงหลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไป คุณอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกันสุขภาพ โดยเฉพาะประกับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ของคุณ ใครที่คิดจะปรับปรุงบ้านในช่วงปลายปี ระวังงบจะบานปลายกว่าที่คิด
ความรัก
คนโสด คุณจะได้เจอคนน่าสนใจตั้งแต่ปลายปี 2562 เมื่อคุณตกลงปลงใจกับเขา คุณเพิ่งมารู้ว่าชีวิจเขากับคุณช่างต่างกันเหลือเกิน คุณมีเรื่องที่คิดไม่เหมือนกันตลอดเวลา และนั่นทำให้คุณอาจจะต้องกลับมาจับเข่าคุยกันอีกครั้งว่าคุณไปต่อกันได้จริงๆ หรือไม่ คนมีแฟน คุณต้องระมัดระวังการทะเลาะกับคนรักและการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่อยู่อาศัยหรือครอบครัวของคุณ และเรื่องการงานของคนรักของคุณ

ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ต.ค. - 15 พ.ย.
การงาน
ถึงแม้ว่างานของคุณจะมีความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม แต่ทุกอย่างมาพร้อมกับอุปสรรคที่คุณไม่คาดคิด คุณจะได้หุ้นส่วนคนใหม่ และนั่นทำให้คุณรู้สึกว่าหุ้นส่วนคนเดิมของคุณไม่ได้สร้างประโยชน์หรือช่วยให้งานของคุณดีขึ้นเลยสักนิด สำหรับใครที่กำลังคิดจะโยกย้ายงาน มีเกณฑ์จะได้โยกย้ายไปทำงานในบริษัทที่ดี แต่มีปัญหามาให้คุณแก้ไขตลอดเวลา สำหรับช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม คุณอาจมีการเปลี่ยนทีมที่ร่วมงานด้วยหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ หลังจากกรกฎาคม ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกทีในช่วงหลังธันวาคม 2563 อีกครั้ง
การเงิน
คุณจะมีรายรับที่มากขึ้น และในขณะเดียวกัน จะมีหนี้ที่มากขึ้นเช่นกัน สำหรับใครที่มีแพลนจะซื้อรถคนใหม่หรือปรับปรุงบ้านอยู่แล้ว คุณจะได้รับที่ราคาแพง ดูมีรสนิยม สำหรับใครที่กำลังคิดปรับปรุงบ้าน ปัญหาและงบประมาณอาจจะคาราคาซัง แนะนำให้คุณไม่ควรเลือกจ่ายเงินในราคาถูกที่สุด แต่ควรจ่ายในราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด เพื่อที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ
ความรัก
คุณมีเกณฑ์จะได้เพื่อนที่อายุมากกว่า หรืออย่างน้อยเขาก็เป็นคนมีประสบการฯในชีวิต อยู่ในแวดวงที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศ การให้คำปรึกษาหรือครูบาอาจารย์ ในระยะแรกคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีของเขา แต่หลังจากได้คุยกันสักพัก คุณกับเขามีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ ส่วนคนมีแฟน คุณและคนรักอาจจะต้องห่างไกลเพราะการทำงาน แต่คุณกับเขายังคงคบกันหรือบริหารความสัมพันธ์ให้คงเดิมไปเรื่อยๆ

ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ย.- 15 ธ.ค.
การงาน
งานของคุณมีเกณฑ์ก้าวหน้ากว่าเดิม สำหรับใครที่กำลังคิดจะลงทุนกับเพื่อนเพื่อทำธุรกิจ คุณจะได้ทำและประสบความสำเร็จ ทว่าตัวคุณเองหรือผู้ใหญ่ของคุณอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเพื่อนสนิทที่ร่วมทุนกับคุณเท่าไหร่ ทำให้ระหว่างปีคุณกับเพื่อนต้องเปิดอกคุยเรื่องอนาคตของคุณกิจกันหลายครั้ง สุดท้ายคุณทั้งสองคนอาจจะแยกทางกัน ต่างคนต่างไปทำงานของตัวเอง ซึ่งมันก็เวิร์คกับคุณทั้งสองคน, สำหรับคนที่ทำงานประจำ คุณจะต้องรับผิดชอบงาน 2 หน้าที่ที่ไม่มีความเข้ากันเอาซะเลย คุณหมดเวลาส่วนตัวไปกับงาน ไหนจะยังมีการปรับองค์กรในบริษัทคุณที่สร้างความวุ่นวายไปทุกภาคส่วน คุณจะสามารถเอาตัวรอดได้ แต่ไม่สามารถเอาตัวรอดอย่างสงบได้
การเงิน
ภาพรวมด้านการเงินของคุณยังคงดีอยู่ มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงปลายปี 2562 – ช่วงกุมภาพันธ์ 2563 แต่อย่างไรก็ตาม คุณจะยังไม่สามารถได้เงินเต็มจำนวนหรือใช้มันอย่างเต็มที่มากนัก หากมีความคิดที่จะขายทรัพย์สินหรือเซ้งกิจการ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม เป็นจังหวะที่คุณสามารถเซ้งกิจการและนำเงินทุนเก่าๆ กลับมาได้ แต่หากคุณไม่ได้มีแพลนเช่นนั้น คุณควรจะต้องระมัดระวังการลงทุนตั้งแต่ช่วงมีนาคมเป็นต้นไป เพราะจะทำให้เงินคุณชะลอตัว กว่าจะได้เงินพร้อมกำไรแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยกลับมาก็ช่วงปลายปี ในด้านโชคลาภ คุณมีโอกาสได้เงินก้อนนั้นในช่วงต้นปีและอีกครั้งในช่วงหลังเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
ความรัก
สำหรับคนโสด ปีนี้เป็นปีที่แม่หมอยังไม่เชียร์ให้มีแฟนนัก คุณอาจจะเจอคนหน้าสนใจแต่เขาไม่ได้เข้ามาในชีวิตคุณและอยู่ไปนานๆ อาจจะเข้ามาระยะสั้นๆ โดยเริ่มต้นเป็นเพื่อนคุณก่อนในช่วงเดือนตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไป และเขาจะอยู่ต่อไปจนกระทั่งกลางปี คุณมีเกณฑ์ที่จะห่างจากคนรักหรือคนที่ชอบในช่วงมิถุนายน - กรกฎาคม โดยเขาอาจจะต้องห่างจากคุณด้วยความจำเป็น เช่นการเดินทางไกลหรือการโยกย้ายไปในที่ไกลๆ ส่วนคนมีแฟน เป็นปีแห่งการพิสูจน์ความแข็งแรงของความรัก เพราะปีนี้ จังหวะชีวิตของคุณทั้งสองคนยังไม่แน่ไม่นอน มีการเปลี่ยนแปลงแทบจะตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงปลายปีและในช่วงสิ้นปี อีกทั้งอาจจะมีใครเข้ามาสนิทและให้คำปรึกษากับคุณในช่วงประมาณเดือนมีนาคมเป็นต้นไป เขาคนนั้นอาจทำให้คุณประทับใจ และนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความหวั่นไหวของตัวคุณเอง

ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.- 15 มค.
การงาน
คุณจะเจริญก้าวหน้าด้านการงานกว่าทุกปี สำหรับใครที่มีแพลนจะโยกย้ายงาน คุณสามารถโยกย้ายได้ โดยบริษัทจะให้ตำแหน่งที่ดีพร้อมกับความไว้วางใจ แต่การทำงานอาจจะไม่ได้เป็นไปด้วยความราบรื่นนัก คุณอาจจะต้องโยกย้ายที่พักอาศัยใหม่เพราะบริษัทที่คุณทำอยู่ไกลจากบ้านหรือที่อยู่เดิม, สำหรับใครที่ทำงานของตัวเอง เวลาของคุณมาถึงแล้ว คุณจะสบประความสำเร็จ มีชื่อเสียงหรือถูกให้โอกาสในสายอาชีพ เมื่อนึกถึงธุรกิจแนวนี้ เขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรก เป็นช่วงเวลาแห่งการขยายเพดานความสำเร็จ
การเงิน
ถึงแม้ว่าจะมีงานและเงินเข้ามามาก แต่คุณยังไม่สามารถเก็บเงินได้เหมือนอย่างที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะคุณมีรายระยะยาวที่คุณยังติดพันธ์อยู่ แต่สำหรับการมีทรัพย์สินเพิ่มอย่างเช่นบ้านอีกสักหลักหรือรถอีกสักคัน ในระหว่างปี 2563 คุณสามารถมีเพิ่มได้ แต่หากคุณไม่ได้มีทรัพย์สินเพิ่ม เงินคุณก็จะหมดไปอยู่ดี
ความรัก
ยังเป็นปีที่ไม่แนะนำให้มีคนรักสำหรับคนที่โสด ถึงแม้ว่าคุณมีโอกาสเหลือเกินที่จะเริ่มใหม่กับใครสักคน แต่หากคุณมั่นใจแล้วว่าเขาคือคนที่ใช่ คุณสามารถลองคบเขาดูได้ แต่ระวังว่าระหว่างปีคุณจะมีทัศนคติบางอย่างที่เปลี่ยนไป และยังมีสิ่งที่ฝังใจจากคนรักเก่าที่ทำให้คุณรู้สึกว่ารักเขาเต็มที่ได้ ส่วนคนมีแฟน เป็นปีที่คุณและคนรักอาจจะต้องห่างกันด้วยภาระหน้าที่ ความใส่ใจที่มีต่อกันลดลงแต่ความเข้าใจของคุณอาจจะไม่ได้ลดลง อย่างไรก็ดี ความรักของคุณยังคงมีอุปสรรคจนถึงสิ้นปี 2563

และสำหรับใครที่อยากดูดวงเพิ่มเติม Kaidee มีแม้กระทั่งบริการดูดวงให้คุณเลือกมากมายทั้งดูดวงจากลายมือ ดูดวงจากไพ่ อยากดูแบบไหนเลือกเลย

วิธิกำจัดขยะของแต่ละประเทศ

เป็นแฟนกับฉัน กฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้ง ข้อที่สองก็คือห้ามทิ้ง
โกรธมากเลยถ้าเธอมาทิ้ง ฉันไม่ใช่ถังขยะ ฉันไม่ใช่ถังขยะ !!!
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกคนนน บรรยากาศหนาว ๆ แบบนี้ทำให้ผู้เขียนรู้สึกสบายตัวสบายใจมากเลยหล่ะค่ะ นานแค่ไหนแล้วนะคะที่ประเทศไทยของเราไม่ได้หนาวแบบนี้ ผลกระทบต่าง ๆ ก็มาจากตัวของพวกเราเองทั้งนั้นเลย ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณมากขึ้นนั่นเอง สาเหตุหลัก ๆ คือการใช้รถยนต์ การเผาทำลายขยะ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก

มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราเลยค่ะ การเรียนรู้ถึงผลกระทบและวิธีป้องกันเพื่อที่จะรักษาโลกใบนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ที่ทุกคนควรจะตระหนักค่ะ วันนี้ผู้เขียนก็เลยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีจัดการขยะของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าจัดการขยะได้ดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกค่ะ แต่เอ้...มันจะดูน่าเบื่อเกินไปถ้าจะพูดแต่เนื้อหาวิชาการ วันนี้ผู้เขียนก็เลยจะเชื่อมโยงการแยกขยะ กับ แนวคิดแปลกใหม่ที่มีชื่อว่า Konmari method นั่นเองค่ะ

ภาพรวมของประเทศที่มีการจัดการขยะได้ดีนั้น ผู้เขียนสังเกตเห็นได้ชัดเลยค่ะว่า เกิดจากการร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน ซึ่งภาครัฐคือส่วนสำคัญที่จะจัดการขยะเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ที่สามารถออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้และควบคุมพฤติกรรมการทิ้งขยะ การแยกขยะ ของคนในสังคมได้นั่นเอง

ประเทศสวีเดน
วิธีการจัดการขยะ
ในปี 1940 เริ่มโครงการคัดแยกขยะ แล้วนำกลับมาใช้เป็นพลังงาน ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการนำขยะกลับมาใช้ที่ล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นเป็นอย่างมาก
โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
ระบบมัดจำค่าขวดพลาสติก และ ถุงพลาสติก ซึ่งเก็บเงินจากผู้บริโภค 1.86 บาท ต่อ ถุงหนึ่งใบ หากผู้บริโภคไม่นำถุงพลาสติกไปคืนที่จุดคืน
ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถนำขยะกลับไปใช้ได้ถึง 96%
ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภานในประเทศได้ถึง 810,000 ครัวเรือน

ประเทศเยอรมนี
วิธีการจัดการขยะ
ในปี 1996 ออกกฎหมายควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดขยะ อาทิเช่น ขั้นตอนการผลิต จัดจำหน่าย และบริโภค ในขั้นการผลิต ผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบต่อขยะบรรจุภัณฑ์ของตัวเอง จึงก่อให้เกิดสัญลักษณ์ “Green Dot” ทำให้เกิดระบบเก็บขยะคู่ขนาน “Dual System” แยกขยะที่มีจุดสีเขียวใส่ถังขยะสำหรับรีไซเคิล โดยเฉพาะระบบมัดจำค่าขวดพลาสติกโดยให้ผู้บริโภคส่งคืนขวดเพื่อนำไปรีไซเคิล
ผลลัพธ์
- ขยะถูกนำมารีไซเคิลถึง 66.1%
- กลายเป็นเมืองรีไซเคิลอันดับ 1 หลายปีซ้อน

ประเทศญี่ปุ่น
วิธีการจัดการขยะ
- ในปี2002 ออกกฎหมายเฉพาะตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีการคัดแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้ง
- การจัดเก็บภาษีถุงพลาสติก
- กฎหมายการรีไซเคิลต่าง ๆ
ผลลัพธ์
- ลดการทิ้งขยะจากประชากรภายในประเทศได้ถึง 40%

ประเทศบังกลาเทศ
วิธีการจัดการขยะ
ในปี2002 ออกกฎหมายห้ามผลิตและแจกถุงพลาสติก เนื่องจากเหตุการณ์ถุงพลาสติกอุดตันท่อ ทำให้เกิดน้ำท่วม
ผลลัพธ์
- ปริมาณขยะพลาสติกลดลงอย่างมาก

ประเทศอังกฤษ
วิธีการจัดการขยะ
- ในปี 2015 มีการเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติก ใบละ 2.14 บาท
- วางแผนนำระบบมัดจำขวดพลาสติกมาใช้ ห้ามใช้หลอดดูดพลาสติก แท่งพลาสติกคนกาแฟ ก้านสำลีแคะหู
ผลลัพธ์
- ลดงบประมาณในการกำจัดขยะได้ 60 ล้านปอนด์ !!!
- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 13 ล้านปอนด์ !!!

ประเทศไต้หวัน (ประเทศที่ตอนนี้มาแรงมากกับการตื่นตัวต่อภาวะโลกร้อน!!!)
วิธีการจัดการขยะ
- ในปี 2018 ใช้มาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติก พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง และแก้วเครื่องดื่มต่าง ๆ
- ในปี 2019 ห้ามร้านอาหารและร้านจำหน่ายเครื่องดื่มให้บริการหลอดฟรีแก่ลูกค้า
- ในปี 2030 ห้ามใช้ถุงพลาสติกอย่างครอบคลุม
- ในปี 2050 ต้องจ่ายเงินหากมีการใช้หลอดพลาสติก
ผลลัพธ์
- จะสามารถลดขยะได้อย่างมาก และ ช่วยให้ชายหาดสะอาดขึ้น

ประเทศสุดท้ายขอแถมมมมม....

ประเทศไทย
วิธีการจัดการขยะ
- ในปี2019 ตั้งเป้าลดพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ โดยการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทดแทน
- เลิกใช้พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และหลอดพลาสติก
ผลลัพธ์
- จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้ 0.78 ล้านตันต่อปี
- ประหยัดงบประมาณจัดการขยะได้ 3,900 ล้านบาทต่อปี

เห็นมั้ยคะว่า ถ้าเราช่วยกันทุกภาคส่วน และช่วยกันแบบ Worldwide ก็สามารถช่วยหยุดภาวะโลกร้อนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเลยหล่ะค่ะ

ทีนี้มาพูดถึงแนวคิด Komari กันซักเล็กน้อย ให้พอเข้าใจอย่างคร่าว ๆ คือการจัดห้องตามหมวดหมู่อย่างเคร่งครัด ห้ามข้ามหมวดหมู่ โดยหมวดหมู่ที่ว่าจะเรียงตามคุณค่าทางจิตใจที่เรายึดติดต่อสิ่งของ และให้จัดแบบรวดเดียวจบไปเลยจะได้ไม่ค้างคา ช่วยรักษาโรค 'โรคสะสมของ' ของคนในยุคปัจุบันนั่นเองงงง

นอกจากนี้ ยังช่วยให้สภาพห้องและพื้นที่ในบ้านมีความสะอาดเรียบร้อย ทำให้เรามีกำลังใจในการจัดห้อง และยอมเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นนิสัยที่ดีได้ โดยมีหลักการง่าย ๆ ก็คือ ของที่ไม่spark joy ให้ทิ้งมันไป spark joy หมายถึง พอได้หยิบของชิ้นนั้นขึ้นมาแล้วมันสามารถจุดประกายความสุขให้คุณได้ หรือ อธิบายง่ายๆก็คือ ของชิ้นนั้นทำให้เรามีความสุขค่ะ

ทีนี้มาลองเอาแนวคิด spark joy ไปต่อยอดกับการแยกขยะดูนะคะ ถ้าเรามองขยะที่เรากำลังจะทิ้งให้มันเป็น spark use !! ก็คือคิดว่าของมันมีประโยชน์นะ เอาไปใช้ได้อีกนะ mindset เราจะเริ่มเปลี่ยนค่ะ เราจะเห็นคุณค่าของสิ่งของต่าง ๆ ว่ามันมีประโยชน์ต่อผู้อื่น และมีประโยชน์ในตัวมันเอง

ถ้าคิดแบบนี้ได้ก็จะทำให้เราตระหนักถึงการแยกขยะให้ถูกต้องตามหมวดหมู่นั่นเองค่ะ!! เช่นอาหารที่เรากินเหลือ spark use ของมันก็คือปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือ ขวดพลาสติก spark use ของมันก็คือขวดพลาสติกที่ผ่านกระบวนการแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้ง

นอกจากนี้ spark use ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลงเอยที่ถังขยะอย่างเดียวนะคะ เราอย่าไปตีกรอบความคิดของ spark use ให้แคบค่ะ ความหมายที่ผู้แต่งนิยาม มันกว้างกว่านั้นค่ะ เราสามารถนำspark use ของเราไปลงขายได้ที่ Kaidee ไงคะ ของที่ไม่ใช้แล้ว ก็มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ฉะนั้นจัดบ้านด้วยวิธีการ Konmari method ก็อย่าลืมเอา spark use มาใช้ด้วยนะคะ

ก่อนจบบทความ อยากฝากให้ผู้อ่านคิดค่ะ การที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม เริ่มต้นจาก mindset ของเราก่อนค่ะ เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะ mindset เป็นสิ่งที่กำหนดการกระทำของเราค่ะ

“ฮาว ทู ทิ้ง” เคลียร์บ้านส่งท้ายปีแบบไหนให้ได้เงิน

ใกล้วันส่งท้ายปีเก่าทั้งที ก็อยากจะทำอะไรให้ชีวิตมันสดชื่น สดใส ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า ว่าแล้วก็มา “จัดบ้าน” กันดีกว่า แหม่...ก็อยากได้บ้านแบบโปร่งๆ โล่งๆ กับเขาดูบ้าง ซึ่งมันก็ไม่น่าจะยากอะไร มินิมัลมันก็พุทธๆ อ่ะนะ เหมือนการปล่อยวาง แต่พอหันมาดูความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้า โอ่ว !! แทบจะเป็นลม ของอะไรบ้างก็ไม่รู้เต็มไปหมด บางอันก็เพิ่งซื้อมาแต่ไม่ได้ใช้ ส่วนบางน่ะเหรอ...โน่นเลย ตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ เห็นทีต้องหยิบยืมเคล็ดลับ “Spark Joy” ของคุณ คนโด มาริเอะ มาใช้เสียแล้ว

ถ้าคุณพร้อมจะเคลียร์บ้านจริง ไม่ต้องเสียดาย เลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามัน “จุดประกายความสุข” ให้คุณได้ และถ้าสิ่งไหนไม่ใช่...แทนที่จะโยนลงขยะไปเลย เรามี “ฮาว ทู ทิ้ง” ที่ดีกว่านั้นก็คือ ลองเอามาขายดู เผลอๆ ของที่เราไม่อยากได้ อาจจะเป็น “Spark Joy” ของคนอื่นก็ได้นะ เเละเพื่อเป็น Inspiration ให้กับทุกๆ คน วันนี้ขออนุญาตโชว์การเคลียร์บ้านแบบจริงๆ ที่บ้านของผู้เขียนกันไปเลย

1. หนังสือ
ก็เป็นคนชอบอ่านชอบเขียนอ่ะนะ น่าจะมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้ว ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มีจำนวนมหาศาลมากในบ้านก็คือหนังสือ เมื่อวานก็เพิ่งซื้อมาอีกสี่เล่ม ถ้าถามว่าอ่านหมดไหม ก็ตอบเลยว่าไม่ มันก็มีหลายๆ เล่มที่เราซื้อมาแล้วลืมหรือแบบว่ามันไม่ Spark Joy แล้วอ่ะ จะเอาไปชั่งกิโลขายก็เสียดาย งั้นส่งต่อให้กับคนอื่นๆ ที่เขาสนใจดีกว่า มีเพียบเลยทั้งนิยาย หนังสือกราฟฟิค หรือ Textbook ต่างประเทศ

2. เครื่องดนตรี
เปียโนหลังนั้น เห็นแล้วคิดถึงวัยเยาว์ที่เคยเล่นให้ป๊าม๊าฟัง ตอนนี้กลายเป็นชั้นวางของไปเสียแล้ว แถมยังใหญ่เทอะทะ กินพื้นที่บ้านไปเยอะเลย ไหนจะมีกีตาร์ และแซกโซโฟนที่เคยซื้อมาเพราะอยากดูเท่แต่เป่าจริงๆ ไม่กี่ครั้งอีก (เน้นถือถ่ายรูปลงโซเชี่ยล) เครื่องดนตรีสภาพดี ใช้งานได้แบบนี้ ลงขายกันดีกว่าครับ นี่ถ้าขายได้นะ จะเอาไปซื้อเปียโนไฟฟ้าที่มันกะทัดรัด โซนตรงนี้จะได้โปร่งสบาย ชิลกว่าเดิมเยอะ

3. รองเท้า
เชื่อว่าหลายๆ บ้านน่าจะต้องเจอปัญหาเดียวกันกับผู้เขียนในเรื่อง “รองเท้า” ที่ล้นตู้ออกมากองอยู่ข้างนอก ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าของเราเอง รองเท้าแฟน รองเท้าน้อง แล้วก็ของใครต่อใคร ที่นอกจากคู่เดิมยังไม่ถูกหยิบย้ายไปไหน ก็จะมีคู่ใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามาอยู่เรื่อย จะทิ้งก็เสียดาย งั้นลองจับมาสวมใส่กันอีกครั้ง ถ้าอันไหนมันเก่าใช้การไม่ได้ก็ควรตัดใจทิ้งไปเสีย แต่ถ้าคู่ไหนที่ยังดูดี เพียงว่ามันไม่ Spark ! อีกต่อไป ก็ลงขายเถอะครับ รออะไรอยู่ล่ะ

4. ของตกแต่งบ้าน
ถ้วยโถโอชาม งานเซรามิก คริสตัล ของประดับบ้านต่างๆ นาๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยจุดประกายความสุขให้กับม๊า สร้างความวิจิตรงดงามให้กับบ้านมากว่าสามสิบปี วันนี้ถูกวางนิ่งอยู่ในตู้โชว์อย่างเหงาหงอย บางชิ้นก็เป็นงานฝีมือ บางชิ้นก็แทบจะไม่มีให้เห็นในทุกวันนี้แล้ว แต่ถ้าหมดใจกับมันแล้ว ก็ปล่อยมันไปเถอะครับ เชื่อสิว่า ของแบบนี้ก็ยังมีคนที่อยากได้อยู่นะ

5. เสื้อผ้า
ทั้งชุดผ้าไหมของม๊าและชุดสูทของป๊า รวมไปถึงเสื้อผ้าแฟชั่นของน้องสาว คือมันจะต้องมีกี่ตู้ถึงจะรับไหว แค่นี้บ้านก็ดูแน่นไปหมดละ แล้วก็แปลกที่เสื้อผ้าเหล่านั้นไม่เคยถูกหยิบออกมาสวมใส่เลยด้วยซ้ำ เอ้า!! แสดงว่ามันไม่ Spark Joy แล้วล่ะสิ ถ้างั้นก็เอามาลงขายให้หมดดีกว่า จะได้เอาเสื้อผ้าใหม่ๆ เข้าไปแขวนแทน บ้านก็จะดูเรียบร้อย มินิมัลได้สมใจ

6. กระเป๋าเดินทาง
เพิ่งจะสังเกตุเห็นว่าบ้านของผู้เขียนมีกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเอกสารเยอะไปหมด ทั้งๆ ที่ก็ไม่เห็นจะมีใครเดินทางไปไหนเท่าไหร่ บางใบก็ดูแบบเก่ามาก น่าจะสมัยป๊ายังหนุ่ม ซึ่งจะว่าไปมันก็ดูวินเทจ คลาสสิคนะ เดี๋ยวจะลองลงขายดู เผื่อว่าจะมีคนอยากเอาไปทำโต๊ะหรือของแต่งบ้าน แต่งร้านแบบชิคๆ คูลๆ

7. จักรยาน
จักรยานราคาแพง (ที่เคยบอกแฟนว่าราคาแสนถูก) ในวันนั้น ถูกจอดไว้เฉยๆ จนฝุ่นจับในวันนี้ จะตัดใจขายก็เสียดาย แหม...รุ่นนี้แบรนด์อิตาลี ไม่มีผลิตแล้วนะ แต่ถ้าถามว่ายังมีความสุขอยู่กับมันไหม ก็ตอบเลยว่าไม่แล้ว อยากได้คันใหม่มากกว่า ถ้าใครเป็นแบบผู้เขียน แนะนำว่า ขายไปเลยครับ เพราะตราบใดที่คันเดิมยังคงกองอยู่ คุณจะไม่มีทางได้รับการอนุมัติให้ออกจักรยานป้ายแดงอย่างแน่นอน

8. พระเครื่อง
ห้องพระถือเป็นห้องที่สำคัญมากสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน และก็เป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถเข้าไปแตะต้อง หยิบย้ายอะไรออกไป คุณรู้อะไรไหม จริงๆ แล้วป๊าม๊าก็อยากจะจัดระเบียบโต๊ะหมู่บูชาให้ดูเรียบร้อย สงบนิ่งแบบมินิมัลเหมือนกันนั่นล่ะ เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเท่านั้นเอง ง่ายๆ เลยคือบอกท่านให้ทราบว่าพระเครื่องก็สามารถปล่อยเช่าบูชาต่อทางออนไลน์ได้แล้วนะ เชื่อสิ เดี๋ยวท่านก็จะค่อยๆ ตัดสินใจและพร้อมแบ่งปันให้กับผู้อื่น

9. นาฬิกา
รื้อไปรื้อมา ไปเจอนาฬิกาข้อมือเก่าๆ แต่ก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนน่าจะรู้จัก เก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้ ลองปล่อยขายออกไปดีกว่า เผื่อว่าจะมีบรรดา Collecter กำลังตามหาอยู่

10. บ้าน
โอย...เก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมด เพราะของเหลือใช้มันมีมากเหลือเกิน ซื้อบ้านใหม่น่าจะง่ายกว่า ถ้างั้นก็ขายบ้านหลังนี้ไปเลย!! ได้ด้วยเหรอ ได้สิ ก็ที่ Kaidee ลงประกาศขายบ้านก็ง่าย ได้ราคาดีด้วย

เที่ยวสงบ ผ่อนคลาย ปลายปี ที่ริมโขง ณ ไร่แสงอรุณ เชียงราย

ใกล้ช่วงสิ้นปีหลายๆท่านคงกำลังหาที่เที่ยวส่งท้ายปีกัน บางท่านก็ชอบไปในที่ที่คึกคักสนุกสนานปลดปล่อยให้เต็มที่ แต่บางท่านก็อยากไปหาที่สงบๆได้นั่งทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมา อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะ ถ้าจะแนวรักความสงบใกล้ชิดธรรมชาติ ทางเราก็ภูมิใจนำเสนอรีสอร์ตเล็กๆริมแม่น้ำโขงตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายมาเป็นอีก 1 ทางเลือกที่จะมาฝังตัวสำหรับทริปปลายปีนี้ และที่นั่นก็คือ “ ไร่แสงอรุณ “ นั่นเองค่ะ

พิกัด : เลขที่ 2 หมู่ 3 บ้านผากุบ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เบอร์โทรศัพท์ : 096 565 9495
ไร่แสงอรุณถูกตั้งขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ต้องการผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับรีสอร์ทเพื่อสุขภาพเข้าด้วยกันท่ามกลางธรรมชาติที่แสนงดงามแห่งนี้ ที่นี่จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน โดยมีถนนสายริมแม่น้ำกั้นกลาง พื้นที่ด้านหน้าจะติดริมแม่น้ำโขง ด้านหลังจะเป็นที่ราบเชิงเขาและรวมถึงที่บนเขา รวมทั้งหมดน่าจะประมาณ 100 กว่าไร่ พื้นที่ส่วนหนึ่งมีไว้เพื่อทำการเกษตรซึ่งเป็นความฝันของเจ้าของที่อยากมีไร่เพื่อทำเกษตรกรรม และที่ส่วนหนึ่งถูกจัดแบ่งเป็นที่พักให้แก่นักเดินทางทั้งหลายที่แวะเวียนไปเยี่ยมที่นี่ไม่เคยขาดสาย

ในส่วนของบ้านพักมีอยู่ทั้งหมด 14 หลัง อยู่ติดริมน้ำโขง 3 หลัง นอกนั้นจะอยู่ฝั่งเขามีทั้งติดบึงบัวและต้องเดินผ่านทุ่งนาขึ้นไปด้านบนซึ่งวิวสวยและบรรยากาศดีที่สุด
ที่บ้านริมโขง เราชอบมากที่จะนั่งดูสายน้ำไหลเอื่อยๆทั้งวัน แม่น้ำสายนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคน 5 ประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำที่จีน พม่า ไทย ลาว เลยไปถึงเวียตนามโน่นแหนะค่ะ แม่น้ำโขงนี้ให้ความอุดมสมบูรณ์ทั้งสองฟากฝั่ง
ห้องพักที่นี่ตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

และอย่างที่บอกว่าที่นี่ส่วนหนึ่งทำเกษตรกรรม ปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกสตรอเบอรี่ เองทุกสิ่ง

จึงไม่ต้องแปลกใจว่าเราจะมีผักสดๆกรอบๆหวานๆปลอดสารทานกันทุกมื้อ

ชีวิตที่นี่ไม่ต้องรีบเร่ง เรามีเวลาอยู่กับตัวเองได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศดี อาหารดี มีทางเดินให้เดินออกกำลังกายเช้า-เย็น เป็นการให้รางวัลกับตัวเองที่เหนื่อยล้ามาทั้งปีได้เป็นอย่างดีทีเดียว และสำหรับใครที่กำลังหาแพลนเที่ยวแต่ยังไม่มีไอเดียว่าจะไปไหน ลองเข้ามาดูหมวดท่องเที่ยวที่ Kaidee เรามีที่เที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้คุณเลือกเพียบ ดูเลย

นั่งรถชมพระนคร พร้อมทานอาหารระดับมิชลินสตาร์

ปกติเราคงจะคุ้นเคยกับการกินข้าวบนเรือชมวิวริมน้ำเจ้าพระยากัน แต่วันนี้กรุงเทพของเรามีบริการนั่งรถ กินข้าวชมความสวยงามของกรุงเทพกันแล้วค่ะ กับ Siam Gourmet Bus โดยเมนูที่เสริฟ์ก็ไม่ใช่ไก่กาอาราเร่ เป็นเมนูระดับมิชลินสตาร์ และเมนูประจำชาติ ที่เป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลกเลย และระหว่างทางจะมีการเล่าถึงเรื่องราวของแต่ละย่านที่เรานั่งรถผ่านอีกด้วย เพลินมากค่ะ

บางคนอาจจะวาดภาพว่าการนั่งรถแบบนี้จะน่าเบื่อและใช้เวลานาน ขอบอกว่าไม่เลยนะคะ เวลาประมาณ 1ชั่วโมง 45นาทีบนรถผ่านไปอย่างสบายๆ เสริฟ์อาหารตั้งแต่อาหารเรียกน้ำย่อยจนถึงขนมและน้ำชาตอนจบเป็นเวลาที่พอเหมาะ

ระหว่างทางที่นั่งรถไปเราสามารถชมกรุงเทพในมุมมองของนักท่องเที่ยวได้อย่างน่าสนใจ บางจุดเราอาจจะเคยมองข้าม แต่วันนี้เราอาจจะมองอย่างสนใจมากขึ้นนะคะ

Siam Gourmet Bus มีบริการหลายรอบมื้ออาหาร 🍴แต่ที่เราไปใช้บริการเป็นรอบ 17.00น. ที่รถจะเริ่มออกเดินทางจากสามย่านมิตรทาวน์ และวิ่งไปตามเส้นทางที่นี้ เป็นช่วงเวลาที่กรุงเทพสวยที่สุดช่วงนึงเลย

ในส่วนของอาหารเริ่มจาก
✅ น้ำมะปี๊ด จากจันทบุรี
ผสมกับชะเอมเทศซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต่างๆมากมาย ดื่มเพื่อเรียกน้ำย่อยได้เป็นอย่างดี

✅ ม้าฮ่อ
เป็นของว่างไทยโบราณรสชาติเปรี้ยวอมหวาน โดยใช้สับปะรดปอกเปลือกแบ่งเป็นชิ้น แล้ววางทับด้วยไส้รสหวานเค็มคล้ายไส้ของสาคูไส้หมู เพียงแต่จะไม่ใส่ไชโป๊ แต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าซอยหรือผักชี

✅ เมี่ยงกลีบบัว
เครื่องปรุงเหมือนเมี่ยงคำทุกอย่าง แต่เปลี่ยนมาใช้กลีบบัวหลวงมาห่อแทน

✅ ข้าวแกงมัสมั่นไก่
เมนูนี้เป็นเมนูที่ CNNยกย่องให้เป็นเมนูอันดับ 1 ของสุดยอดอาหารเด็ดจากทั่วโลก ข้าวหอมมะลิของไทยเสริฟ์ทานกับแกงมัสมั่นไก่ที่เครื่องแกงเข้มข้นมันดีมาก

✅ ผัดไทเส้นจันท์ -กุ้งแม่น้ำ
กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ มีมันกุ้งเยิ้มๆเสิร์ฟมาพร้อมผัดไทที่เป็นอีก 1 เมนูยอดฮิตตลอดกาล แถมมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆมาอีก

✅ก๋วยจั๊บนายอ้วน
ร้านดังเยาวราชดีกรีระดับมิชลินสตาร์ น้ำซุปเด็ดเผ็ดร้อน

✅ข้าวเหนียวมะม่วง
ข้าวเหนียวมูลอัญชันทานกับมะม่วงน้ำดอกไม้สุกกำลังดี

ปิดท้ายที่  ✅ ชาร้อนหรือกาแฟร้อน พร้อมขนมไทย
วันนั้นเสริฟ์ขนมกลีบลำดวน รถก็กลับมาส่งถึงสามย่านมิตรทาวน์พอดีๆค่ะ

ถือว่าเป็นทริปที่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศจากนั่งเรือดูวิว ก็มานั่งรถชมวิวริมถนน ดูเมืองเก่ากันเพลินๆ แถมยังได้อิ่มอร่อย ก็แปลกดีที่อยู่บนรถก็ทำแบบนี้ได้ และสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสอง RodKaidee มีรถให้เลือกเพียบ ตั้งแต่รถบ้านไปจนถึงรถบัสแบบนี้เลย หารถแบบไหนอยู่ มาดูที่นี่ได้นะคะ

ส่องดวง เดือน ธ.ค. 62 ตามราศี

สำหรับดวงประจำเดือน ธ.ค. 62 ตามราศีมีดังนี้

ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ม.ค.- 12 ก.พ.
การงาน มีคนหยิบยื่นงานเข้ามาให้คุณ แต่ยังไม่ใช่งานที่คุณอยากทำหรือทำให้ก้าวหน้ามากนัก สำหรับคนที่ไปสมัครงานที่ใหม่ คุณอาจจะสัมภาษณ์ยังไม่ผ่าน หรือโดนต่อรองเงินเดือนจนตัดสินใจที่จะชะลอการย้ายงานออกไปอีกสักระยะหนึ่ง
การเงิน เงินไม่รักคุณสักเท่าไหร่ หามาเท่าไหร่ก็หาหนทางหนีคุณออกไปจนหมด ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายกระทันหัน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมไฟฟ้าภายในบ้าน ซ่อมแซมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์หรือค่าเดินทาง
ความรัก
คนโสด - คนที่คุณชอบหรือคุยทำตัวไม่น่ารักกับคนสักเท่าไหร่ บางครั้งเขาชอบพูดให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจจนอยากจะถอนตัว
คนมีคู่ - คนรักของคุณมีแววได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้ และเขาอาจจะงุบงิบ ซ่อนเงินเอาไว้โดยไม่บอกคุณ
สุขภาพ ต้องระมัดระวังเรื่องเส้นประสาท หลังและกระดูกทับเส้นประสาท

ลัคนาราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 ก.พ.- 12 มีค.
การงาน บริษัทของคุณมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ถึงแม้ว่าองค์กรจะไม่ได้ปรับที่แผนกของคุณโดยตรง แต่คุณจะได้รับผลกระทบครั้งนี้ไปด้วย สำหรับใครที่มีแพลนจะลาออกไป สมัครงานใหม่ ต้องระมัดระวังเงื่อนไขและภาระรับผิดชอบที่หนักเกินตัว
การเงิน มีเกณฑ์จะมีรายรับเข้ามามากกว่าหนึ่งทาง แต่เพราะหนี้สินในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ต่อให้เงินเข้ามา ก็ยังมีบางส่วนที่ออกไปอยู่ รายรับที่มากขึ้นมาพร้อมกับรายจ่ายที่มากขึ้นเป็นเท่าตัว ระมัดระวังว่าคุณจะติดหรูอยากจับจ่ายใช้สอยและใช้ชีวิตราคาแพง
ความรัก
คนโสด - คนเก่าๆ กลับมาทักทาย โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยจะตัดสินใจเลือกคุณ เขาอาจจะอยู่แบบนี้สักพักก่อนจากไป
คนมีคู่ - ความสัมพันธ์ของคุณยังคงเรื่อยๆ อาจมีบางอารมณ์ที่คุณรู้สึกว่าการมีแฟนทำให้ชีวิตไม่ค่อยอิสระ
สุขภาพ ความเครียดและอุบัติเหตุ

ลัคนาราศีมีน ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 มี.ค.- 12 เม.ย.
การงาน มีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจมากมายในช่วงนี้ โดยเฉพาะการตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่ทำงาน คุณอาจจะต้องใช้ไม้แข็งเพื่อจัดการสถานการณ์บางอย่าง และนั่นอาจทำให้เพื่อนของคุณหรือคู่กรณีของคุณไม่ชอบคุณ หรือไม่ คุณอาจจะต้องย้ายไปอยู่อีกทีมเพื่อความสงบและการทำงานที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม
การเงิน คุณมีรายจ่ายจำนวนมาก ส่วนมากเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน โดยเฉพาะการโยกย้ายที่อยู่อาศัย สำหรับใครที่มีรูมเมท รูมเมทของคุณอาจตัดสินใจย้ายออก ทำให้คุณต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม
ความรัก
คนโสด - คุณติดความเครียดมาจากที่ทำงาน นั่นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณแอบชอบไม่ดีนัก
คนมีคู่ - คุณมักจะจี้ถามเรื่องที่คุณสงสัยอย่างตรงไปตรงมา และนั่นอาจไม่เฮลตี้กับความสัมพันธ์เท่าไหร่นัก
สุขภาพ ออฟฟิศซินโดรม

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เม.ย.- 13 พ.ค.
การงาน งานของคุณจะขยับขยายขึ้นกว่าเดิม แต่นั่นมาพร้อมกับภาระและความรับผิดชอบที่มากกว่าเดิมด้วย ต้องระมัดระวังความเป็นคนเจ้าระเบียบ ความเป็นเพอเฟ็กชันนิสของคุณอาจทำให้ผู้ร่วมงานอึดอัด
การเงิน คุณมีภาระความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิมในช่วงเดือนนี้ และนั่นทำให้ต่อให้คุณมีรายรับที่มากขึ้น แต่มันก็ยังคงหนักสำหรับคุณอยู่ดี
ความรัก
คนโสด - คุณยังไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์ใหม่ หรือหากก่อนหน้านี้คุณคุยๆ อยู่กับใคร เขาจะห่างคุณออกมา
คนมีคู่ - มีประเด็นบางอย่างที่คุณไม่ได้เปิดใจคุยกัน และนั่นอาจทำให้ปัญหาถูกซุกเอาไว้ใต้พรม
สุขภาพ มดลูก ประจำเดือนและอารมณ์ที่ไม่มั่นคง

ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 พ.ค.- 13 มิ.ย.
การงาน มีโปรเจคต์ใหม่ๆ เข้ามาให้คุณรับผิดชอบ และครั้งนี้ งานจะมาพร้อมกับเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น หากคุณเปิดรับเด็กฝึกงาน คุณจะได้เด็กฝึกงานที่มีความสามารถ ฉลาดและสามารถรับช่วงต่องานจากคุณได้
การเงิน คุณมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนัก และนั่นอาจทำให้คุณนอนไม่หลับมาสักพักใหญ่ๆ เรื่องการหาเงินมาเพิ่มอาจยังทำไม่ได้ในตอนนี้ สิ่งที่ทำได้คือการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
ความรัก
คนโสด - ความสัมพันธ์ของคุณยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ คุณที่คุณชอบหรือปิ๊งจิตใจไม่ไม่คง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
คนมีคู่ - คุณอยากรักษาสถานภาพเดิมๆ เอาไว้ หรือบางอารมณ์คุณก็อยากอยู่คนเดียว แต่คุณแฟนพยายามเข้าหาและซักคุณถึงสาเหตุที่คุณไม่อยากคุยกับเขาในช่วงนี้
สุขภาพ ความเครียดและท้องผูก

ลัคนาราศีมิถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.- 14 ก.ค.
การงาน มีโปรเจคต์ใหม่ๆ เข้ามา และโปรเจคต์นี้อาจทำให้มีคนชอบคุณมากขึ้น คุณมีชื่อเสียมากกว่าเดิม และมีแนวโน้มว่างานจะนำพาความรักเข้ามาในชีวิตคุณด้วย
การเงิน สถานการณ์ทางการเงินของคุณยังไม่ดีนัก มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่คุณไม่ได้คาดคิด โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้าน
ความรัก
คนโสด - ยังคงโสดอยู่ แต่คุณสามารถเจอเพื่อนหรือคนถูกใจจากงานคอนเสิร์ตได้ในระยะนี้
คนมีคู่ - ต้องระมัดระวังเรื่องปากเสียงและการจับผิดกันเอง
สุขภาพ หลัง ระบบภายในร่างกาย อาหารเป็นพิษ

ลัคนาราศีกรกฏ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 ก.ค.- 16 ส.ค.
การงาน คุณรอให้เจ้านายคอนเฟิร์มงานหรือฟีตแบ็กว่างานที่คุณส่งไปดีหรือไม่ แต่ทุกอย่างล่าช้ากว่าที่คิดไปหมด อะไรที่นำเสนอไปช่วงนี้มักจะไม่ถูกนำไปใช้งาน หรืองานของคุณถูกดองจนทำให้คุณทบทวนเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเอง
การเงิน คุณต้องระมัดระวังเรื่องการเงิน โดยเฉพาะหากคุณทำงานฟรีแลนซ์ มีแนวโน้มว่าคุณจะถูกวางบิลหลังจากทำงานเสร็จไปแล้ว 30 วัน และนั่นทำให้คุณขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่วนคนทำงานประจำ เงินอาจจะได้เงินล่าช้าเพราะระบบการจ่ายเงินหรือระบบธนาคารขัดข้อง
ความรัก
คนโสด - คุณยังอยากจะโฟกัสกับตัวเองมากกว่าการมีแฟน คุณใช้เวลาส่วนมากอยู่กับหนังสือ ซีรีย์ เน็ตฟลิก
คนมีคู่ - คุณรู้สึกเบื่อในความสัมพันธ์ในบางอารมณ์ ผู้คนใหม่ๆ ทำให้คุณรู้สึกหวือหวาจนบางครั้งลืมว่าคุณยังมีแฟน
สุขภาพ ระมัดระวังอุบัติเหตุ

ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ส.ค. - 16 ก.ย.
การงาน เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องกระจายงานให้คนอื่นทำเพื่อคุณจะได้ดูทุกอย่างในภาพรวมมากขึ้น ระมัดระวังว่าคุณจะกระจายงานให้ลูกน้องไม่เท่ากันจนเกินปัญหา เขามองว่าคุณลำเอียง
การเงิน คุณอาจต้องเอาเงินเก่าๆ ออกมาใช้บ้าง แต่นั่นเป็นเพราะคุณชอบใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเอง จะโทษใครได้ ส่วนใครมีแพลนจะกู้ยืม คุณมีเกณฑ์จะกู้ได้ในช่วงนี้
ความรัก
คนโสด -คุณและคนที่คุณชอบไม่มีจังหวะที่จะได้คุยกัน หรือคุณต้องมองคนอื่นจีบคนที่คุณชอบอยู่ห่างๆ
คนมีคู่ - ระวังว่าตัวคุณเองจะปันใจไปให้คนอื่น
สุขภาพ ภูมิแพ้ โดยเฉพาะเกสรดอกไม้

ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ย. - 16 ต.ค.
การงาน หากประเมิณงานออกมาแล้ว ผลงานของคุณอาจไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้ คุณต้องระมัดระวังปัญหาภายในทีม และอะไรบางอย่างที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในงานของคุณ แต่คุณหลงลืมและไม่ใส่ใจมัน
การเงิน รายรับจากลูกค้ารายย่อยจะทำให้คุณสดชื่นขึ้นมาบ้าง สำหรับคนที่ทำงานประจำ คุณมีเกณฑ์จะได้เงินรางวัลเล็กๆ น้อยๆ จากบริษัท อาจจะมาจากการจับฉลาดของขวัญปีใหม่
ความรัก
คนโสด - คุณพยายามออกไปเจอผู้คนใหม่ๆ แต่ยังไม่มีใครเข้าตาคุณสักคน
คนมีคู่ - คุณมักจะชอบพูดโพล่งออกไปโดยไม่คิด ทำให้คนรักของคุณไม่พอใจและมีระยะห่างต่อกัน
สุขภาพ ระบบขับถ่าย ระมัดระวังเรื่องการดื่มแอลกอฮอล

ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ต.ค. - 15 พ.ย.
การงาน คุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนของคุณ หรือได้เพื่อนร่วมงานคนใหม่เข้ามาช่วยงาน คุณอาจจะรู้สึกขัดใจกับพฤติกรรมหรือการทำงานของเธอบ้าง แต่อย่างน้อยเธอก็ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณได้ดี
การเงิน การเงินของคุณดีกว่าช่วงก่อน หากคิดจะเก็บเงินเพื่อนซื้อกองทุน ซื้อประกันสะสมทรัพย์ จะมีเพื่อนหรือผู้มีความรู้มาให้ความรู้และแนะนำสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดให้กับคุณ
ความรัก
คนโสด - มีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจ ทำให้เดือนหน้าของคุณต้องเปลี่ยนไปอ่านดวงของคนมีคู่
คนมีคู่ - ระมัดระวังคำพูดทำให้คุณทั้งสองคนงอนกันได้ อย่าบล็อกหรือปิดช่องทางการสื่อสาร นั่นอาจทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่
สุขภาพ น้ำหนักขึ้นจากเดิม

ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ย.- 15 ธ.ค.
การงาน คุณมีแววจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้ หรือบริษัทที่คุณทำงานอยู่
อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่ หรืออย่างน้อยที่สุด ที่ทำงานของคุณมีการเปลี่ยนสถานที่ในช่วงนี้ ทำให้ชีวิตของคุณปั่นป่วนและต้องปรับตัวใหม่
การเงิน รายรับของคุณยังคงเดิม แต่คุณจะต้องจ่ายเงินออกไปเป็นจำนวนมาก ต้องระมัดระวังรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านหรือญาติผู้ใหญ่ที่คุณให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะรับผิดชอบ
ความรัก
คนโสด - มีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจจากแอพพิเคชันหาคู่ทางอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊ค
ความสัมพันธ์ของคุณคืบหน้าไปทั้งๆ ที่ยังไม่เจอตัว คุณหัวใจเต้นแรงกับเขาแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้พัฒนาต่อไปมากกว่านี้หรือไม่
คนมีคู่ - คุณแฟนของคุณฮอตเป็นพิเศษในช่วงนี้ เขาชอบเข้ามาใกล้ชิดและสัมผัสเนื้อต้องตัว
หากคุณเพิ่งตกลงปลงใจที่จะคบกัน ต้องระมัดระวังการอยู่ด้วยกันสองต่อสอง เพราะคุณอาจจะเสียตัวได้ง่ายๆ
สุขภาพ ความเครียด ไมเกรนและอาการเบลอจากการพักผ่อนน้อย

ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.- 15 มค.
การงาน คุณมีเกณฑ์จะได้งานใหญ่ๆ เป็นจำนวนมาก โดยงานเหล่านั้นอาจทำให้คุณต้องเซ็นสัญญาระยะยาว หรือทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน สำหรับใครที่รับโปรเจคต์มา งานนั้นอาจทำให้คุณมีชื่อเสียงและรู้สึกอึดอัดในเวลาเดียวกัน
การเงิน คุณจะไม่มีโชคลาภแต่จะได้เงินจากการทำงานเพิ่มขึ้นจากเดิม ใครที่คิดจะสมัครงานใหม่ คุณอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
ความรัก
คนโสด - มีคนเข้ามาคุย สามารถพัฒนาความสัมพันธ์คนกลายเป็นความรัก
คนมีคู่ - คุณใช้เงินเยอะจนคุณแฟนรู้สึกไม่ปลื้ม และต้องระมัดระวังใครจะมาแอบปิ๊งแฟนของคุณผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งในโซเชียลมีเดีย
สุขภาพ ระบบย่อยอาหารและโรคกระเพาะ

และสำหรับใครที่อยากดูดวงเพิ่มเติม Kaidee มีแม้กระทั่งบริการดูดวงให้คุณเลือกมากมายทั้งดูดวงจากลายมือ ดูดวงจากไพ่ อยากดูแบบไหนเลือกเลย

The Buffalo Amphawa คาเฟ่ ร้านอาหาร โรงแรมริมน้ำอัมพวา

ใกล้ปลายปีแล้วลมหนาวเริ่มผ่านมาเบาๆ เราลองมาหาที่เปลี่ยนบรรยากาศไปหาอะไรทานกันริมแม่น้ำที่วิวสวยๆ อาหารอร่อยๆกันดีมั้ยคะ บรรยากาศดีๆไม่ว่าจะไปกับเพื่อน กับคนรู้ใจ หรือกับครอบครัวย่อมทำให้เรามีความสุขได้อยู่เสมอ วันนี้เราจะพาไปร้านอาหารดีๆริมแม่น้ำแถวๆอัมพวากันค่ะ ไม่ใกล้ไม่ไกลห่างจากกรุงเทพฯ นิดเดียวเองค่ะ ที่นั่นคือ “ The Buffalo Amphawa”...

พิกัด : 125/70 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
วัน/เวลา เปิดบริการ : ทุกวันเวลา 08.00-18.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3412-0333

The Buffalo Amphawa ถูกสร้างให้สะท้อนชีวิตของชาวแม่กลอง ที่เป็นเมืองแห่งสายน้ำสามเวลาชีวิตจะผูกพันอยู่กับแม่น้ำมาโดยตลอด
The Buffalo Amphawa ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือโรงแรม ร้านกาแฟ และร้านอาหาร ด้านหน้าทางเข้าจะมี Street Art เก๋ๆให้เราได้ถ่ายรูปก่อนที่จะเข้าไปด้านใน

แม้ว่า ทั้ง 3 ส่วน จะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน แต่ในส่วนของ ที่พัก จะถูกแยกออกจากร้าน อาหาร และคาเฟ่ อย่างชัดเจน ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหาร หรือนั่งชิลล์ที่คาเฟ่ จะไม่สามารถเข้าไปยังโซนที่พักได้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของแขกที่เข้าพักนั่นเอง
The Buffalo Café
ร้านกาแฟเน้นความเรียบง่าย บรรยากาศเหมาะกับการนั่งพักผ่อนและชมบรรยากาศริมคลองแม่กลอง รูปทรงของ The Buffalo Café หากมองจากมุมบนลงมาจะเห็นเป็นรูป หลังควาย ที่หมอบอยู่ในน้ำ โดยใช้ ไม้ไผ่ เป็นวัสดุหลัก ซึ่งไม้ไผ่นั้นเป็นตัวแทนของน้ำจืด สะท้อนวิถีชีวิตในรูปแบบหนึ่งของชาวสมุทรสงคราม

เครื่องดื่มแนะนำของที่นี่คือ The Buffalo ซึ่งเป็นเมนูพิเศษซึ่งเกิดจากการผสมของเครื่องดื่ม3ชนิด โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองแม่กลองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามน้ำ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาไทย กาแฟ และนมรสชาติกลมกล่อม

The Buffalo Restaurant
ตัวอาคารของร้านอาหาร The Rusty Rose ทำจากเหล็กที่ทำให้เกิดสนิมแล้วเคลือบ สะท้อนวิถีชีวิตการทำประมงของชาวสมุทรสงครามในบริเวณปากอ่าวแม่น้ำแม่กลอง

ตกแต่งภายในอาคารด้วยรายละเอียดของงาน ไม้ไผ่ที่สวยงามเว่อร์วังมาก

https://news-kaidee.