สอนเรื่องสีให้วัยอนุบาลช่วยกระตุ้นพัฒนาการรอบด้าน

สอนเรื่องสีให้วัยอนุบาลช่วยกระตุ้นพัฒนาการรอบด้าน

MKT1733-Headcontent-001

เรื่องสีสันกับเด็ก ๆ เป็นของคู่กัน โดยเฉพาะได้ทำงานศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ได้ระบายสี เล่นสี งานนี้ไม่มีปฏิเสธ สีนอกจากจะสร้างความสวยงามแล้ว สียังช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาลได้อีกด้วย กระตุ้นพัฒนาการอย่างไร และจะมีวิธีสอนเรื่องสีอย่างไรให้เจ้าหนูไม่เบื่อ ติดตามอ่านกันค่ะ

สอนเรื่องสีให้วัยอนุบาลสำคัญอย่างไร

ผศ.บุบผา เรืองรอง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวถึงความสำคัญของการสอนเรื่องสีให้วัยอนุบาลไว้ว่า รอบ ๆ ตัวเรา มีสีเป็นองค์ประกอบของทุกสิ่งบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ สีมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ท้องฟ้า ใบไม้ ดอกไม้ สีผิวของคน สีตา สีผม เป็นต้น และมนุษย์ยังสร้างสรรค์สีขึ้นมาอีกมากมาย แสดงให้เห็นว่าสีมีความสำคัญต่อมนุษย์เรา

MKT1733-content-01

สีนอกจากจะมีความสวยงามทำให้สิ่งต่าง ๆ ชวนมองแล้ว สียังแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป สีที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนี้ จะมีความเข้มในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่สีอ่อนไปจนสีเข้ม มนุษย์นำสีที่สร้างสรรค์ขึ้น แต่งเติมในวัตถุทุกอย่างในโลกนี้ ดังนั้น การสนับสนุนให้เด็กสังเกตสีของวัตถุตามธรรมชาติและวัตถุที่ผลิตจากคนเรา จะทำให้เด็กรู้จักสีต่าง ๆ ระดับความเข้มจางของสี แหล่งที่มาของสี การนำสีมาใช้ประโยชน์หรือการเกิดประโยชน์จากสี และเรียนรู้ความรู้สึกที่สัมผัสสี เพราะสีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนเรา

MKT1733-content-02-01

สี : ช่วยกระตุ้นพัฒนาการรอบด้าน

 1. ช่วยให้เด็กเข้าใจโลกและสิ่งที่อยู่รอบตัว คือ สีเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของวัตถุ และสีจะเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก เพราะสีอยู่ที่ตัวเด็กเองตลอดทั่วร่างกาย ทั้งสีผม สีผิว สีนัยน์ตา สีเล็บ สีฟัน เป็นต้น สีช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านการมองของเด็กได้อย่างดี
 2. สีช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง เด็กมีความรู้สึกต่อสีหรือสีสร้างความรู้สึกให้แก่เด็กได้ โดยเฉพาะหากเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและหลากหลาย สิ่งเหล่านี้จะไปกระตุ้นสมองทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายเส้นใยประสาทและทำให้เส้นใยประสาทอยู่คงทน
 3. สีช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัสรสชาติทั้งหลาย เด็กอาจใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเข้าไปสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุ การณ์ เป็นเหตุให้เด็กเกิดการสังเกตและได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุนั้นได้
 4. การสังเกตสีเป็นพื้นฐานข้อมูลสำหรับเด็ก การมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ว่ามีสีหลากหลาย ทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน เด็กก็จะเรียนรู้การจำแนกประเภทต่อไป การจำแนกประเภท คือ การแบ่งพวกหรือคัดแยกวัตถุตามกระบวนการ การจำแนกนี้เกิดจากเด็กสามารถเปรียบเทียบและบอกข้อแตกต่างของคุณสมบัติของวัตถุนั้น ๆได้
 5. การเรียนรู้เรื่องสีมีผลต่อการพัฒนาภาษาของเด็ก เมื่อเด็กได้เห็นสี ได้ยินคำศัพท์เกี่ยวกับสี ได้สัมผัสสี มีอารมณ์และความรู้สึกเกี่ยวกับสี ก็จะเป็นการเร้าและเสริมการรับรู้ให้เด็กมีการใช้ภาษา จนกระทั่งสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารต่อไป
 6. นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้เรื่องสีที่เด็กเรียนรู้ จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เด็กสามารถเลือกสวมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายสีที่โรงเรียนกำหนดได้ เด็กจึงเป็นผู้มีวินัย เมื่อเขาจะข้ามถนน เขาจะเลือกข้ามทางม้าลาย เพราะม้าลายใช้สีขาวดำ เป็นสัญลักษณ์ตามกฎจราจร เป็นต้น

MKT1733-content-03

กิจกรรมการสอนเรื่องสี

 1. การเล่นบล็อกสีต่าง ๆ ที่ทำจากไม้ พลาสติก กล่องกระดาษ เด็กเล่นบล็อกได้หลายแบบ งานต่อบล็อกอาจจะเกิดการสร้างสรรค์ เมื่อเด็กเล่นเป็นกลุ่ม เด็กจะได้สื่อสารในกลุ่ม เรียกชื่อสีที่เขารู้จัก เด็กหลายคนจะมีประสบการณ์เรื่องสีมาแลก เปลี่ยนกันขณะที่เขาเล่นร่วมกัน
 2. มุมหนังสือ จัดเตรียมหนังสือเรื่องสี หรือสิ่งต่าง ๆ มีสีไว้ให้เด็กอ่าน หรือเมื่ออยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อาจจัดมุมหนังสือและหาหนังสือเรื่องสี หรือนิทานภาพสีมาให้อ่าน ลูกจะรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือจะสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องสีได้ด้วยเองอย่างง่าย ๆ ด้วยการทำหนังสือ เรียกว่า หนังสือทำมือ กำหนดจุดมุ่งหมายให้เด็กรู้เรื่องสี อ่านชื่อสี จำแนกวัตถุจากสี และมีจินตนาการจากสี
 3. แสดงบทบาทสมมติ จัดเป็นสถานที่ในชุมชน เช่น ร้านค้า บ้าน คลินิก ร้านเสริมสวย เป็นต้น จัดอุปกรณ์ให้เด็กมีโอกาสเรียนและเล่นเรื่องสี เช่นร้านตัดเสื้อผ้า หรือขายเสื้อผ้า สีหลากหลาย จัดบ้านให้มีเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ เช่น ผ้าม่าน หมอน ชุดรับ แขก จานข้าว หรืออื่นๆ มีสีสันสวยงาม
 4. มุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร์ ครูเตรียมวัสดุให้เด็กได้ทดลองเรื่องสีอย่างอิสระ เช่น พืชที่ให้สี ดินสีต่างๆ น้ำสำหรับผสมสี กระป๋อง ผ้ากรอง เด็กอาจจะผสมน้ำกับดิน น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเหมือนดิน สีดำ สีแดง สีส้ม เช่นเดียวกับการนำใบพืช ดอกไม้ ราก มาขยำ หรือปั่นกับน้ำ เด็กจะเห็นสีน้ำเปลี่ยนสีตามส่วนประกอบของพืชชนิดนั้นๆ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนำมาปรับใช้สอนเรื่องสีกับลูกที่บ้านก็ได้นะคะ
 5. เกมการศึกษา เป็นการเล่นเพื่อพัฒนาสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆ ช่วยให้เด็กสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี เช่น เกมจับคู่สี เรียงลำดับความแก่อ่อนสี โดมิโนสี ลอตโตสี ต่อบัตรสีตามแบบ

MKT1733-content-04

คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าการเรียนรู้เรื่องสีในวัยอนุบาลนั้นให้ประโยชน์มากมายจริง ๆ และสามารถหากิจกรรมที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องสีจากสิ่งรอบ ๆ ตัว เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของลูกอย่างรอบด้าน มาสอนเรื่องสีให้ลูกกันเถอะค่ะ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!