เลี้ยงลูกยังไงให้ “ลูกฉันเป็นคนดี” แบบไม่ถูกคนอื่นร้องยี้

เลี้ยงลูกยังไงให้ “ลูกฉันเป็นคนดี” แบบไม่ถูกคนอื่นร้องยี้

‘ลูกเธอหรือเปล่า ลูกเธอไม่น่ารักหรือเปล่า’ ความคิดเห็นต่างๆของคนในสังคมที่กำลังเสพข่าวที่มีความรุนแรง การกระทำที่ขาดสติ ที่สะท้อนมายังเด็กคนหนึ่งที่กำลังกระทำเรื่องราวไม่น่ารักเหล่านี้ หลังจากที่พ่อแม่อย่างเราได้เสพเรื่องราวเหล่านี้ เราก็คงไม่อยากให้ลูกของเรากลายเป็นคนที่ไม่น่ารักของครอบครัวหรือสังคมแบบที่เราเห็นตามข่าว แล้วเราควรทำอย่างไร เลี้ยงลูกอย่างไรให้ "ลูกฉันเป็นคนดี" แบบที่ไม่ถูกคนสังคมร้องยี้แบบที่เราเห็น เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้าง

การเข้าใจการพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการอย่างถูกต้องได้

คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังวางแผนที่กำลังเป็นพ่อแม่คน การทำความเข้าใจพัฒนาการการเติบโตของเด็กๆ เป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจาก เด็กแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้การรับรู้และการทำความเข้าใจของเด็กแต่ละช่วงอายุจึงไม่เหมือนกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ช่วงวัยสำคัญๆ คือ

ช่วงตั้งครรภ์

คุณแม่ที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงดูลูกให้มีพัฒนาการที่ดีในอนาคตได้อย่างดี เริ่มจากการคลีนตัวเอง ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน อาหารการกิน และการปรับอารมณ์ตัวเองให้มีสุขภาพจิตที่ดี จากนั้นให้เริ่มจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผัก ผลไม้ โปรตีน ธาตุเหล็ก เป็นต้น เพื่อให้สมองของเจ้าตัวน้อยรวมถึงร่างกายเติบโตอย่างแข็งแรง ถูกหลักโภชนาการ และหมั่นหากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความผูกพัน และ EQ ของลูกด้วยการ การเปิดเพลงที่คุณแม่ฟังแล้วอารมณ์ดี เล่านิทานให้ลูกฟัง การพูดคุยกับลูกน้อยพร้อมกับการลูบท้องบ่อยๆ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การให้เวลาทั้งตัวคุณแม่เองก็ดี รวมถึงคุณพ่อด้วย เพื่อทำให้เจ้าตัวน้อยทราบว่านี่คือครอบครัวที่กำลังรอเขาอยู่ เมื่อเจ้าตัวน้อยได้รับรู้ความรู้สึกเหล่านี้ เขาก็จะมีความแข็งแรงทางด้านอารมณ์มากกว่าคุณแม่ที่มีความเครียดตลอดเวลาที่ตั้งครรภ์

สิ่งที่ควรทำ: กินอาหารที่มีประโยชน์, เปิดเพลงที่คุณแม่ชอบให้ลูกฟัง, เล่านิทานให้ลูกฟัง, ลูบท้องและพูดคุยกับลูกบ่อยๆ

shutterstock_491857810-scaled-e1595402540704

ช่วงวัยเด็ก

เป็นช่วงแห่งการตั้งไข่ เรียนรู้สิ่งต่างๆ พัฒนาการณ์ทางอารมณ์มากขึ้น เริ่มแสดงความอยากรู้อยากเห็น มีความสงสัยเต็มไปด้วยคำถาม ซึ่งในช่วงวัยนี้เวลาของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คุณพ่อคุณแม่ต้องรับบทบาทเป็นทั้งพ่อแม่และคุณครูที่คอยสอน สอดแทรกทัศนคติเชิงบวกไปในคำตอบที่เด็กๆสงสัยใคร่รู้ เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆควรจะได้เติมความรู้อย่างเต็มที่ เสริมสร้างความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว ให้ลูกเรียนรู้ความรู้สึกของมนุษย์ รู้จักดีใจ เสียใจ ยอมรับกับความสุข ความเจ็บปวด จะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี และเด็กๆวัยนี้เป็นวัยแห่งการจดจำได้ดีเป็นพิเศษ พฤติกรรมของคนในครอบครัว สิ่งแวดล้อมรอบข้าง จึงเป็นสิ่งสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กๆ สอนให้ลูกเข้าใจตัวเองและคนอื่น สอนให้มองคนอื่นด้วยความเสมอภาคและเคารพซึ่งกัน จะทำให้เด็กๆเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ

สิ่งที่ควรทำ: ให้เวลากับเจ้าตัวน้อยเป็นอันดับหนึ่ง, สอนให้ลูกเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว, สอนให้เรียนรู้ความรู้สึกของมนุษย์, บอกกับลูกในเรื่องของการให้เกียรติต่อผู้อื่น, เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเจ้าตัวน้อย

shutterstock_377732704-e1595403654537

ช่วงวัยเรียนวัยวุ่น

ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากๆของครอบครัว ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเด็กๆที่กำลังจะก้าวจากวัยเด็กไปสู่วัยรุ่น ก้าวจากวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ เด็กๆวัยนี้จะมีความมั่นใจในตัวเองสูง อยากเรียนรู้ อยากตัดสินใจสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรทำหน้าที่เป็นหน่วยซัพพอร์ตและให้คำแนะนำที่เหมาะสม ให้คำปรึกษาอย่างเข้าใจ พูดกับลูกด้วยความเข้าใจความรู้สึกจริงๆของลูก ให้สิทธิ์ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง ร่วมไปกับการใช้การสังเกตแบบห่างๆอย่างห่วงๆเพื่อดูความเหมาะสม ซึ่งในส่วนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ควรผ่อนคลายความกังวลที่มีต่อตัวลูกๆ ปรับการเรียนรู้ความต้องการและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆ เมื่อเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้น คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถไปนั่งในใจของลูกๆได้ เมื่อรู้สึกผ่อนคลายและมีความมั่นใจ เด็กๆจะมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความมั่นใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม โอกาสในการที่เด็กๆจะตัดสินใจปัญหาแบบที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็จะเกิดขึ้นน้อยมากๆ

สิ่งที่ควรทำ: เป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้กับลูก, รับฟังความต้องการของลูกๆ, ให้เด็กๆลองตัดสินใจด้วยตัวเอง, ไม่กดดันลูกด้วยความคาดหวังของตัวเอง

shutterstock_786772984-scaled-e1595403875819

ช่วงวัยผู้ใหญ่

ช่วงวัยที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลดแอกจากความคาดหวังในตัวลูก วัยนี้เป็นวัยที่ลูกๆของคุณพ่อคุณแม่สามารถคิดและตัดสินใจเองได้แล้วโดยที่คุณพ่อคุณแม่ยังทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง คอยสอนและเตือนสติลูกๆ คอยให้กำลังใจยามที่พวกเขาเหน็ดเหนื่อย เป็นช่วงเวลาแห่งความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าช่วงอื่นๆในชีวิต ลูกๆจะเริ่มมีความคิดที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆมาแล้ว ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่มากขึ้น ที่ผนวกกับการเลี้ยงดูที่ถูกต้องมาตั้งแต่เริ่มต้น จะส่งผลให้เด็กๆเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมในอนาคต ไม่เป็นบุคคลที่ใครๆก็ร้องยี้ใส่

สิ่งที่ควรทำ: คอยเป็นกำลังใจ, ให้คำแนะนำ, ให้สิทธิ์เต็มในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ

shutterstock_1089979847-scaled-e1595403967646

เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับทริคการเลี้ยงดูเจ้าตัวน้อยให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปสำหรับคนที่เรารัก คราวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพูดกับใครต่อใครได้อย่างเต็มปากว่า ‘ลูกฉันเป็นคนดี’ ได้แล้วใช่ไหมคะ นอกจากเราจะต้องดูแลลูกๆของเราให้เป็นคนดีจากภายในแล้ว ภาพลักษณ์ภายนอกก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน มาช้อปปิ้งสินค้าแม่และเด็ก ที่ Kaidee ให้เราช่วยดูแลคุณแม่และเด็กๆกันนะคะ


Pluto_Jen

Pluto_Jen

Content Writer

พลูโตดวงน้อย รอคอยวันศุกร์ ชอบกินชาไข่มุก รักความสนุก และชอบเล่นมุกแป้ก! :3