จัดบ้านสไตล์คอนมาริ กับ Parents One

ครอบครัว Parents One จะมาแนะนำวิธีจัดบ้านสไตล์คอนมาริ ซึ่งเป็นการสะสางสิ่งของในบ้านที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น จะมีวิธีจัดการยังไง ไปดูกันเล้ย